ACV: Ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền năm 2018 (9%)

ACV: Ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền năm 2018 (9%)


CTCP  Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/11/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2019

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 9% (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)

- Thời gian thực hiện: 18/12/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam - CTCP bắt đầu từ ngày 18/12/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,020.08

5.76 (0.56%)

 
VNIndex 1,020.08 5.76 0.56%
HNX 151.72 0.93 0.61%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021