ACMF phát hành báo cáo Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN lần 2

(ĐTCK) Ngày 18/6, Diễn đàn các thị trường vốn ASEAN (ACMF) đã phát hành báo cáo năm thứ 2 của Thẻ điểm Quản trị Công ty (QTCT) các nước khu vực ASEAN.
ACMF phát hành báo cáo Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN lần 2

Thẻ điểm QTCT ASEAN đã được xúc tiến thực hiện từ năm 2011 với sự tham gia của Malaysia, Singapore, Thái Lan, Indonesia, Philippines, và Việt Nam. Báo cáo Thẻ điểm thứ hai này là kết quả đánh giá cho năm 2013.

Trong đánh giá lần thứ hai này, có tổng cộng 529 doanh nghiệp được đánh giá với đa số các doanh nghiệp có vốn hóa thị trường lớn hơn 1 tỷ USD. Trong khu vực, các doanh nghiệp từ Thái Lan đạt điểm cao nhất, kế đến là các doanh nghiệp từ Malaysia và Singapore. 

Các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam cũng đã có các nỗ lực tích cực trong năm 2013 và đã có cải thiện điểm số trong tất cả các khía cạnh đánh giá. Báo cáo cho biết, cải thiện đáng kể này phần nhiều là nhờ nỗ lực của Việt nam trong việc cải thiện khung luật pháp về quản trị công ty, bao gồm việc ban hành Thông tư 121/2012/TT-BTC về Qui định quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng và Thông tư 52/2012/TT-BTC về Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thẻ điểm QTCT là một dự án có ý nghĩa đối với ASEAN vì tầm quan trọng và hữu dụng của nó như một công cụ chẩn đoán trong việc nhận diện khoảng cách, các điểm yếu cần khắc phục từ đó nâng cao các tiêu chuẩn quản trị công ty trong các doanh nghiệp niêm yết của khu vực.

Theo bà Shigeko Hattori, Giám đốc Phòng Quản lý công, lĩnh vực tài chính và thương mại của Vụ Đông Nam Á, ADB, "Báo cáo quốc gia sẽ giúp nhà quản lý và các bên liên quan xác định được xu hướng QTCT giữa các nước ASEAN, và là cơ hội cho phép tuyên dương các doanh nghiệp có thực hành QTCT tốt nhất ASEAN với cộng đồng quốc tế."

Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty của Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD) đã được sử dụng như là cơ sở chủ yếu cho việc xây dựng thẻ điểm. Các nguyên tắc này bao gồm Quyền của cổ đông, Đối xử công bằng giữa các cổ đông, Vai trò của các bên liên quan, Công bố thông tin và tính minh bạch, và Trách nhiệm của Hội đồng quản trị.

Tin bài liên quan

VNIndex

943.82

-2.65 (-0.28%)

 
VNIndex 943.82 -2.65 -0.28%
HNX 136.46 -0.67 -0.49%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%