ACC và D2D: Công bố kế hoạch kinh doanh năm 2012

ACC và D2D: Công bố kế hoạch kinh doanh năm 2012

(ĐTCK) CTCP Bê tông Becamex (ACC – sàn HOSE) và CTCP Phát triển đô thị công nghiệp số 2 (D2D – sàn HOSE) vừa công bố kế hoạch năm 2012.

Cụ thể, HĐQT ACC đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với tổng doanh thu dự kiến là 334,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước 59,2 tỷ đồng. ACC đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 53,76 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu là 5.376 đồng/cổ phiếu. Mức chi trả cổ tức dự kiến là hơn 20%.

 

Trong khi đó, HĐQT D2D cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty Mẹ với tổng doanh thu là 145 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 55 tỷ đồng và nộp ngân sách là 31,25 tỷ đồng. Đối với các công ty con của D2D, kế hoạch kinh doanh năm nay dự kiến mức tổng toanh thu đạt 105 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 5,4 tỷ đồng. Như vậy, tổng doanh thu hợp nhất năm 2012 dự kiến đạt 250 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 60,4 tỷ đồng.

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%