ACC: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền (18%)

Công ty cổ phần Bêtông Becamex (ACC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/06/2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/06/2018

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)

- Ngày thanh toán: 05/07/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Bê tông Becamex vào các ngày làm việc kể từ ngày 05/07/2018. Khi làm thủ tục nhận cổ tức, cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức thì người nhận ủy quyền phải xuất trình : Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền và Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; hoặc cổ tức sẽ được chuyển khoản nếu cổ đông có yêu cầu. Mẫu Giấy ủy quyền và Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản được đăng trên website: www.becamexacc.com.vn.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%