ACB đặt mục tiêu lợi nhuận 7.279 tỷ đồng trước thuế

ACB đặt mục tiêu lợi nhuận 7.279 tỷ đồng trước thuế

(ĐTCK) Theo tài liệu ĐHCĐ vừa được ACB công bố, Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận 7.279 tỷ đồng trước thuế trong năm 2019, chia cổ tức 30% và bán 6,2 triệu cổ phiếu quỹ.

ACB sẽ tiến hành ĐHCĐ thường niên 2019 vào ngày 23/4 tới đây. 

Theo tài liệu vừa được công bố, ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất khoảng 7.279 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2018. Lãi ròng dự kiến đạt 5.823 tỷ đồng.

Tổng tài sản ACB dự kiến tăng 15% trong năm 2019, trong đó tín dụng tăng 13% theo hạn mức NHNN phân bổ ngày 14/3/2019. Huy động tiền gửi khách hàng tăng 15%, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Đồng thời, ACB muốn tăng vốn lên hơn 16.600 tỷ đồng năm nay thông qua việc trả cổ tức 2018 bằng cổ phiếu tỷ lệ 30%.

Nếu kế hoạch thành công, ACB sẽ tăng vốn điều lệ thêm 3.741 tỷ đồng lên mức 16.627 tỷ đồng. 

Với số vốn tăng thêm, ACB dự kiến dùng 2.035 tỷ đồng cho hoạt động tín dụng, đầu tư trái phiếu chính phủ để bổ sung nguồn vốn trung dài hạn, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn hoạt động.

Hơn 1.706 tỷ đồng được dùng để mua sắm thêm tài sản cố định, xây dựng cơ bản, mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ hoạt động của ACB. 

ACB cũng dự kiến sang năm 2020, ngân hàng vẫn duy trì tỷ lệ chia cổ tức là 30%, trong đó có 10% bằng tiền mặt, 20% bằng cổ phiếu. 

Tại đại hội, ACB cũng sẽ trình cổ đông thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ để thưởng cho nhân viên.

Cụ thể, tổng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán tối đa là 6,222 triệu cổ phiếu với giá bán dự kiến không thấp hơn giá vốn bình quân của cổ phiếu quỹ 16.072 đồng/cổ phiếu, mức giá này cũng đang thấp hơn nhiều so với thị giá cổ phiếu ACB đang giao dịch khoảng 30.300 đồng/cổ phiếu. 

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,166.78 0.0 0.0%
HNX 240.12 0.0 0.0%
UPCOM 77.6 0.13 0.17%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông