ABIC lãi 78,1 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm

(ĐTCK) Tin từ CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC), 9 tháng đầu năm nay, doanh thu phí bảo hiểm của Công ty đạt 585 tỷ đồng. 

Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trong đó, doanh phí bảo hiểm gốc đạt 555,5 tỷ đồng, phí nhận tái bảo hiểm 29,5 tỷ đồng, đạt 75,82% kế hoạch năm. Về lợi nhuận, Công ty đạt 78,1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, bằng 78,1% kế hoạch năm.

Cũng trong 9 tháng, ABIC đã giải quyết 8.470 vụ bồi thường, thực hiện chi trả bồi thường với số tiền gần 134 tỷ đồng cho khách hàng, tỷ lệ hồ sơ bồi thường tồn đang giải quyết ở mức thấp 9,6%, tỷ lệ bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại của Công ty ở mức 27,7%, đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Tài chính cũng như định hướng của Công ty đề ra từ đầu năm.

Tin bài liên quan

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%