Ảnh Internet

Ảnh Internet

ABBank đạt 103,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng

(ĐTCK) Tính đến hết tháng 6/2016, ABBank có tổng tài sản 70.148 tỷ đồng, tăng 6%; dư nợ đạt 47.257 tỷ đồng, tăng 12%; huy động đạt 63.294 tỷ đồng, tăng 7%; thu nhập thuần từ dịch vụ đạt 45,65 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm 2015; lợi nhuận trước thuế đạt 103,6 tỷ đồng, hoàn thành 48% kế hoạch năm; nợ xấu/tổng dư nợ được kiểm soát ở mức 1,48%.

Về công tác tự tái cấu trúc, tính đến 30/6/2016, trong số 23 dự án chiến lược, 14 dự án đã được ABBank hoàn thành và đưa vào áp dụng đồng bộ trên toàn hệ thống, cải thiện và tác động tích cực đến mọi mặt hoạt động của Ngân hàng, từ công tác quản trị, vận hành tới dịch vụ và sản phẩm cung cấp tới khách hàng theo hướng chuyên nghiệp và phù hợp với các thông lệ tốt nhất.

6 dự án đang triển khai sẽ được hoàn thành theo đúng tiến độ (3 dự án hoàn thành trong năm 2016, 2 dự án hoàn thành vào năm 2017 và 1 dự án hoàn thành vào năm 2018). 3 dự án còn lại dự kiến sẽ được ABBank triển khai từ năm 2017.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,010.22

4.25 (0.42%)

 
VNIndex 1,010.22 4.25 0.42%
HNX 148.17 -0.23 -0.15%
UPCOM 66.5 -0.11 -0.16%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021