AAM: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt (10%)

 

Công ty cổ phần Thủy sản Mekong (AAM – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/2/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/02/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

1/ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014:

- Tỷ lệ thực hiện:  01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 28/03/2015

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần thủy sản Mekong - Lô 24 khu công nghiệp Trà Nóc, phường Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ.

- Nội dung họp: Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014, xem xét phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Xem xét và phê duyệt các tờ trình của Hội đồng quản trị.

2/ Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thanh toán: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).

- Ngày thanh toán: 29/05/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thủy Sản Mekong (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 29/05/2015 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%