AAA: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt (7%)

 

Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thực hiện: 22/04/2016

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:  người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính, Lô CN11+CN12, cụm công nghiệp An Đồng, Nam Sách, Hải Dương từ ngày 22/04/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%