A32: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền (15%)

CTCP 32 (A32 - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/01/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/01/2021

- Lý do và mục đích: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 26/01/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng TCKT - Công ty cổ phần 32; Địa chỉ: 170 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, Tp.HCM bắt đầu từ ngày 26/01/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,134.68

3.68 (0.32%)

 
VNIndex 1,134.68 3.68 0.32%
HNX 233.26 9.23 3.96%
UPCOM 76.15 -2.4 -3.15%