9 tháng, VNM lãi hợp nhất trên 4.171 tỷ đồng

9 tháng, VNM lãi hợp nhất trên 4.171 tỷ đồng

(ĐTCK) Tính đến thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản VNM đạt khoảng 17.086 tỷ đồng.

CTCP Sữa Việt Nam (VNM – sàn HOSE) mới công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý III và 9 tháng đầu năm 2012.

 

Theo đó, doanh thu thuần trong quý III của VNM tăng từ 5.696 tỷ lên 6.619 tỷ đồng, tương đương tăng 16,2%; lợi nhuận sau thuế tăng từ 1.062 tỷ đồng lên 1.395 tỷ đồng, tương đương tăng 30,3% so với cùng kỳ năm trước.

 

Lũy kế 9 tháng, VNM đạt hơn 19.500 tỷ đồng doanh thu thuần (tăng 25%) và 4.171 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (tăng 31,3%). EPS 9 tháng đạt 7.506 đồng.

9 tháng, VNM lãi hợp nhất trên 4.171 tỷ đồng ảnh 1

 

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của VNM đạt khoảng 17.086 tỷ đồng, đầu tư tài chính ngắn hạn trên 2.029 tỷ đồng, phải thu khách hàng 1.222 tỷ đồng, hàng tồn kho 3.544 tỷ đồng, nợ ngắn hạn 2.883 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 14.009 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận chưa phân phối đạt 5.134 tỷ đồng.

9 tháng, VNM lãi hợp nhất trên 4.171 tỷ đồng ảnh 2

 

Về tổng lợi nhuận sau thuế tăng 31,33% so với cùng kỳ, VNM cho biết là vì lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng do doanh thu bán ra tăng 16,32% so với cùng kỳ. Ngoài ra, chi phí tài chính giảm 18,57% là do hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính ngắn và dài hạn.

 

Đến cuối quý III, VNM gửi ngân hàng hơn 554 tỷ đồng, đồng thời không phát sinh khoản vay và nợ ngắn hạn ngân hàng.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%