9 tháng, Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) ước đạt 94.600 tỷ đồng doanh thu

9 tháng, Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) ước đạt 94.600 tỷ đồng doanh thu

(ĐTCK) Trong tháng 9, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) cơ bản đạt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, tháng tháng 9, TKV đã sản xuất 2,7 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 2,85 triệu tấn; sản xuất Alumin và hydrat quy đổi đạt 116.004 tấn, tiêu thụ 186.772 tấn alumin; sản xuất tinh quặng đồng 9.354 tấn; sản xuất và tiêu thụ điện 654 triệu kWh...

Tổng doanh thu 9 tháng đầu năm toàn Tập đoàn ước đạt 94.600 tỷ đồng (tăng 2,1% so với cùng kỳ theo tính toán của SSI Research). Nộp ngân sách Nhà nước đạt 13.200 tỷ đồng.

Tính đến hết 9 tháng, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của Tập đoàn đạt từ 75 - 84% kế hoạch năm. Cụ thể, toàn Tập đoàn sản xuất được 29,67 triệu tấn than, đạt 77% kế hoạch năm; tiêu thụ đạt 33,23 triệu tấn than, đạt 79% kế hoạch.

Theo kế hoạch, tháng 10/2021, TKV dự kiến sản xuất 3 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 3,2 triệu tấn than; bóc đất đá 13,8 triệu m3, đào tổng số 22.700 mét lò; sản xuất 130.000 tấn Alumina; 9.300 tấn tinh quặng đồng, đồng tấm 2.500 tấn, kẽm thỏi 1.000 tấn; sản xuất điện 938 triệu Kwh...

Tin bài liên quan

VNIndex

1,395.53

2.83 (0.2%)

 
VNIndex 1,395.53 2.83 0.2%
HNX 384.88 0.04 0.01%
UPCOM 99.44 0.15 0.16%
19/10/2021
20/10/2021
22/10/2021
25/10/2021
08/11/2021