9 tháng, STHB hoàn thành 81,2% kế hoạch lợi nhuận năm

9 tháng, STHB hoàn thành 81,2% kế hoạch lợi nhuận năm

(ĐTCK-online) 9 tháng đầu năm, STHB đạt 24,48 tỷ đồng doanh thu, 1,34 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đạt 71,8% và 81,2% kế hoạch cả năm.

CTCP Sách và thiết bị trường học Hòa Bình (STHB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2011. Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 14,14 tỷ đồng, bằng 90,41% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 781 triệu đồng, bằng 89,31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 3 quý đầu năm, STHB đạt 24,48 tỷ đồng doanh thu và 1,34 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đạt 71,8% và 81,2% kế hoạch cả năm.

Năm 2011, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 34,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1,65 tỷ đồng và mức chia cổ tức 12%. Trong năm 2010, Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên HNX, nhưng sau đó xin rút hồ sơ do TTCK không thuận lợi. Hiện Công ty có vốn điều lệ 10 tỷ đồng.

VNIndex

1,389.24

4.47 (0.32%)

 
VNIndex 1,389.24 4.47 0.32%
HNX 391.21 2.75 0.7%
UPCOM 99.77 0.09 0.09%
25/10/2021
26/10/2021
27/10/2021
28/10/2021
08/11/2021