Chủ tịch PVI Nguyễn Anh Tuấn và Tổng giám đốc Bùi Vạn Thuận điều hành Hội nghị

Chủ tịch PVI Nguyễn Anh Tuấn và Tổng giám đốc Bùi Vạn Thuận điều hành Hội nghị

9 tháng, PVI đạt 6.615 tỷ đồng doanh thu

(ĐTCK) 9 tháng đầu năm 2017, tổng doanh thu hợp nhất của PVI ước đạt 6.615 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch 9 tháng, bằng 76% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 471 tỷ đồng, hoàn thành 121% kế hoạch 9 tháng, bằng 80% kế hoạch năm.

Tại Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch kinh doanh quý IV/2017 của Công ty cổ phần PVI (PVI), ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty đã biểu dương và chúc mừng toàn hệ thống PVI hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng đầu năm 2017 và ghi nhận đây là nền tảng cho việc hoàn thành tốt kế hoạch cả năm 2017.

Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2017, tổng doanh thu hợp nhất của PVI ước đạt 6.615 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch 9 tháng, bằng 76% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 471 tỷ đồng, hoàn thành 121% kế hoạch 9 tháng, bằng 80% kế hoạch năm.

Đối với Công ty mẹ, trong 9 tháng, tổng doanh thu ước đạt 538 tỷ đồng, hoàn thành 120% kế hoạch 9 tháng, bằng 78% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 332 tỷ đồng, hoàn thành 137% kế hoạch 9 tháng, bằng 82% kế hoạch năm.

Bên cạnh việc thông báo kết quả hoạt động 3 quý đầu năm, tại Hội nghị, PVI đặt ra các mục tiêu 3 tháng cuối năm 2017. Cụ thể: Hoàn thành kế hoạch 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó; Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2018; Tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở - Cơ quan Công ty Mẹ - Công ty cổ phần PVI và chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn PVI; Hoàn thành việc tổng kết, đánh giá, xếp loại Chi bộ và Đảng viên cuối năm.

Để phát huy những kết quả tích cực đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời phát triển hoạt động kinh doanh hơn nữa, Tổng giám đốc PVI Bùi Vạn Thuận đã yêu cầu toàn hệ thống PVI xác định, nhận diện các thách thức và cơ hội để xây dựng các giải pháp cụ thể, phù hợp với hoạt động kinh doanh của từng đơn vị nhằm đạt mục tiêu hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2017.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện đối tác chiến lược là HDI Global và Ban Tổng giám đốc, Ban Lãnh đạo, Công đoàn, Đoàn thanh niên, các công ty thành viên trong hệ thống PVI gồm Tổng công ty Bảo hiểm PVI và các đơn vị thành viên, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI, Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI, Công ty cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam. 

Tin bài liên quan

VNIndex

1,168.91

2.13 (0.18%)

 
VNIndex 1,168.91 2.13 0.18%
HNX 237.07 -3.04 -1.28%
UPCOM 77.6 0.0 0.0%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông