9 tháng, PVB lãi ròng hơn 132 tỷ đồng

(ĐTCK) CTCP Bọc ống dầu khí Việt Nam (PVB – sàn HNX) vừa công bố báo cáo tài chính quý III và 9 tháng đầu năm 2014.
9 tháng, PVB lãi ròng hơn 132 tỷ đồng

Cụ thể, trong quý, PVB đạt 230,73 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng hơn 103% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế đạt 23,36 tỷ đồng, tăng 22,11% cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu Công ty đạt 758,14 tỷ đồng, tăng 55,9% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 89,2% kế hoạch năm. Trong đó, toàn bộ doanh thu do hoạt động bọc ống mang lại, còn doanh thu hoạt động xây lắp và doanh thu khác đều bằng 0. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 132,23 tỷ đồng, tăng 172,8% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành vượt kế hoạch 50,95%.

Theo bảng cân đối kế toán, tại thời điểm 30/9/2014, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 265,33 tỷ đồng, tăng 228,5% so với đầu năm.

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt hơn 330 tỷ đồng, tăng 157,47% so với đầu năm, trong đó, phát sinh thêm 3 khoản phải thu khác so với đầu năm từ Công ty TNHH Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC là 47,68 tỷ đồng; từ Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP – Ban quản lý dự án Khí Đông Nam Bộ hơn 132 tỷ đồng và Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro là hơn 91 tỷ đồng.

Hàng tồn kho đạt 167,4 tỷ đồng, tăng 42,6% so với đầu năm, trong đó, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang đạt 102,2 tỷ đồng, gấp hơn 8,5 lần so với đầu năm.

Hiện PVB đang giảm 1.000 đồng (-1,79%) xuống 55.000 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh đạt hơn 100.000 đơn vị.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,014.32

5.45 (0.54%)

 
VNIndex 1,014.32 5.45 0.54%
HNX 150.8 1.86 1.24%
UPCOM 67.81 0.91 1.34%

Lịch sự kiện

03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021