9 tháng, nhập siêu 3,86 tỷ USD

(ĐTCK) Theo số liệu vừa công bố của Bộ Công thương, tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt gần 120,7 tỷ USD, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá 9 tháng ước đạt 124,6 tỷ USD. Như vậy, cán cân thương mại 9 tháng năm 2015 vẫn luôn trong tình trạng nhập siêu, với mức nhập siêu ước khoảng 3,86 tỷ USD.
Xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước đạt 35,5 tỷ USD giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh Internet)

Xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước đạt 35,5 tỷ USD giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh Internet)

Theo số liệu vừa công bố của Bộ Công thương, tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt gần 120,7 tỷ USD, bằng 73,1% mục tiêu kế hoạch, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2014, tương đương mức tăng 10,6 tỷ USD về giá trị (thấp hơn mức tăng 14,6% của cùng kỳ).

Trong đó, xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không kể dầu thô ước đạt hơn 82,2 tỷ USD, tăng 21,1%; xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước đạt 35,5 tỷ USD giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước.

Về nhóm hàng, kim ngạch xuất khẩu của nhóm công nghiệp chế biến ước đạt 94,954 tỷ USD, chiếm hơn 78,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là nhóm hàng có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao và là nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong khi đó, nhóm hàng nông sản, thủy sản và nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản gặp nhiều khó khăn, lần lượt giảm 9,9% và 45,5% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, theo Bộ Công thương, do biến động giá và lượng của nhóm hàng dầu thô do giá dầu thô giảm đã làm kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh 3,3 tỷ USD.

Trong khi xuất khẩu tăng trưởng chậm hơn, thì nhập khẩu lại tăng trưởng mạnh. Theo số liệu của Bộ Công thương, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá 9 tháng ước đạt 124,6 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 73,3 tỷ USD, tăng 20,7% chiếm tỷ trọng 58,8% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước; kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp 100% vốn trong nước đạt gần 51,3 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 41,2% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2014 .

Đáng chú ý theo đánh giá của Bộ Công thương, nhập khẩu nhóm hàng cần kiểm soát có mức tăng nhẹ (10,7%) do nhu cầu nhập khẩu một số mặt hàng như rau quả, chế phẩm thực phẩm khác, đá quý, kim loại để phục vụ sản xuất, xuất khẩu. Nhóm hàng hạn chế nhập khẩu tiếp tục được kiểm soát tốt, giảm 1,9% so với cùng kỳ.

Như vậy, tính chung 9 tháng, Việt Nam nhập siêu khoảng 3,86 tỷ USD, bằng 3,2% kim ngạch xuất khẩu, riêng tháng 9 ước nhập siêu 100 triệu USD. Trong đó, khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 11,9 tỷ USD, các doanh nghiệp trong nước nhập siêu 15,8 tỷ USD. Việt Nam vẫn nhập siêu chủ yếu với khu vực châu Á.

Tin bài liên quan

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%