9 tháng đầu năm, Tài chính Xi măng lãi trên 33,3 tỷ đồng

9 tháng đầu năm, Tài chính Xi măng lãi trên 33,3 tỷ đồng

(ĐTCK) Tin từ CTCP Tài chính Xi măng (CFC), trong quý III/2012, Công ty đạt lợi nhuận trên 12,2 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng đầu năm đạt trên 33,3 tỷ đồng.

Tổng tài sản Công ty là trên 1.626 tỷ đồng, giảm hơn 600 tỷ đồng so với đầu năm.

Theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012, CFC đặt kế hoạch tổng tài sản 1.630 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế (trước trích lập dự phòng rủi ro) là 53,859 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 5% vốn điều lệ.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%