9 tháng, ADC hoàn thành 90% kế hoạch lợi nhuận năm

9 tháng, ADC hoàn thành 90% kế hoạch lợi nhuận năm

(ĐTCK-online) 9 tháng đầu năm, ADC đạt doanh thu 37,08 tỷ đồng, vượt 15,88% kế hoạch năm; lợi nhuận đạt 2,7 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch năm.

HĐQT CTCP Mỹ thuật và truyền thông (ADC - sàn HNX) đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2011. Cụ thể, doanh thu 9 tháng đạt 37,08 tỷ đồng, đạt 115,88% so với kế hoạch cả năm là 32 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 2,7 tỷ đồng, bằng 90% so với kế hoạch cả năm là 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐQT Công ty cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh quý IV với chỉ tiêu doanh thu 5 tỷ đồng và lợi nhuận 0,5 tỷ đồng.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%