9 tháng, ADC hoàn thành 90% kế hoạch lợi nhuận năm

9 tháng, ADC hoàn thành 90% kế hoạch lợi nhuận năm

(ĐTCK-online) 9 tháng đầu năm, ADC đạt doanh thu 37,08 tỷ đồng, vượt 15,88% kế hoạch năm; lợi nhuận đạt 2,7 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch năm.

HĐQT CTCP Mỹ thuật và truyền thông (ADC - sàn HNX) đã thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2011. Cụ thể, doanh thu 9 tháng đạt 37,08 tỷ đồng, đạt 115,88% so với kế hoạch cả năm là 32 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 2,7 tỷ đồng, bằng 90% so với kế hoạch cả năm là 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐQT Công ty cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh quý IV với chỉ tiêu doanh thu 5 tỷ đồng và lợi nhuận 0,5 tỷ đồng.

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021