Ảnh Internet

Ảnh Internet

80 doanh nghiệp niêm yết trên HNX báo lỗ trong quý I/2020, tăng tới 59,9%

(ĐTCK) Kết quả kinh doanh quý I/2020 của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa được cập nhật cho thấy, phần nhiều các ngành ghi nhận lợi nhuận sau thuế suy giảm so với cùng kỳ năm trước.

Theo cập nhật của HNX, đến hết kỳ hạn công bố báo cáo tài chính quý I/2020 của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX (trừ 9 doanh nghiệp thay đổi niên độ kế toán là VTL, VDL, KTS, MHL, SLS, TA9, IDV, GLT, CAP công bố báo cáo tài chính các quý khác), đã có 341/359 doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo tài chính đúng hạn.

Theo số liệu tổng hợp báo cáo tài chính quý I/2020 của các doanh nghiệp niêm yết HNX, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp đạt 4.199 tỷ đồng, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, 261 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lãi, với tổng giá trị lãi đạt 4.679,5 tỷ đồng, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước; 80 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ, tổng giá trị lỗ là 480,5 tỷ đồng, tăng 59,9% so với cùng kỳ năm trước.

Có 4/11 ngành đang niêm yết tại HNX có tổng lợi nhuận sau thuế tăng so với cùng kỳ năm 2019 là: công nghiệp, y tế, khai khoáng và dầu khí, thông tin truyền thông và hoạt động khác.

7/11 ngành có tổng lợi nhuận sau thuế giảm so với cùng kỳ năm trước, trong đó các ngành giảm mạnh nhất gồm xây dựng giảm 234,9 tỷ đồng, tương đương 59%; tài chính giảm 155,3 tỷ đồng, tương đương 6%; ngành bất động sản giảm 143,6 tỷ đồng, tương đương 53,5%...

Đặc biệt, ngành thông tin thương mại và dịch vụ lưu trú ăn uống có tổng lợi nhuận sau thuế giảm từ 74,9 tỷ đồng trong quý I/2019 xuống - 4,8 tỷ đồng trong quý I/2020. Nguyên nhân chủ yếu là tác động của việc xử phạt nồng độ cồn theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP từ ngày 1/1/2020 và tuân thủ việc phòng tránh dịch Covid-19.

Tuy tổng lợi nhuận sau thuế quý I/2020 của các doanh nghiệp niêm yết HNX giảm so với cùng kỳ năm 2019, nhưng trong đó có 149/341 doanh nghiệp có kết quả kinh doanh quý I/2020 tăng so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tăng mạnh nhất là ACB tăng 171,2 tỷ đồng, DGC tăng 79,6 tỷ đồng, WSS tăng 76 tỷ đồng...

Tin bài liên quan

VNIndex

1,019.8

5.48 (0.54%)

 
VNIndex 1,019.8 5.48 0.54%
HNX 151.99 1.19 0.78%
UPCOM 68.6 0.79 1.16%

Lịch sự kiện

04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021