7 tháng xuất siêu 1,8 tỷ USD, xuất khẩu sản phẩm công nghiệp chế biến tăng mạnh

7 tháng xuất siêu 1,8 tỷ USD, xuất khẩu sản phẩm công nghiệp chế biến tăng mạnh

(ĐTCK) 7 tháng năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 145,13 tỷ USD, xuất siêu 1,8 tỷ USD, thấp hơn mức xuất siêu 2,6 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, số liệu vừa được Bộ Công thương công bố cho biết, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 7/2019 ước tính đạt 22,60 tỷ USD, tăng 5,5% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 6,99 tỷ USD, tăng 2,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 15,61 tỷ USD, tăng 6,9%.

Một số mặt hàng xuất khẩu trong tháng 7 có kim ngạch tăng so với tháng trước như hàng dệt may tăng 12,8%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 6,4%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 4,3%; giày dép tăng 3,9%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 7/2019 tăng 9,3%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 16,4%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 6,4%.

Một số mặt hàng xuất khẩu có giá trị tăng khá: Điện tử, máy tính và linh kiện tăng 19%; giày dép tăng 15,9%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 15,4%; hàng dệt may và máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng cùng tăng 11,2%.

Tính chung 7 tháng năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 145,13 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018 và thấp hơn so với mức tăng trưởng của các năm (7 tháng/2018 tăng 16,5%, 7 tháng/2017 tăng 19,4%).

Đáng chú ý, khu vực kinh tế trong nước đạt 44 tỷ USD, tăng 12,2%, cao hơn tốc độ tăng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (5,6%) và tỷ trọng của khu vực kinh tế trong nước có xu hướng tăng lên, chiếm 30,3% tổng kim ngạch xuất khẩu (cùng kỳ năm trước là 29%).

Như vậy, xuất khẩu của khối doanh nghiệp trong nước tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động thương mại của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2019.

Trong 7 tháng đầu năm, có 24 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 88,1% tổng kim ngạch xuất khẩu (4 mặt hàng đạt giá trị trên 10 tỷ USD, chiếm 51,6%), trong đó điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất đạt 27,3 tỷ USD, chiếm 18,8% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 18,6 tỷ USD, tăng 14,9%; hàng dệt may đạt 18,3 tỷ USD, tăng 10,5%; giày dép đạt 10,4 tỷ USD, tăng 13,8%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 9,7 tỷ USD, tăng 7,2%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 5,7 tỷ USD, tăng 16,4%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 4,9 tỷ USD, tăng 5,9%; thủy sản đạt 4,6 tỷ USD, giảm 1,9%.

Về cơ cấu hàng xuất khẩu, số liệu của Bộ Công thương cho thấy, trong 7 tháng đầu năm 2019, nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục có vai trò đóng góp chính vào tăng trưởng xuất khẩu chung. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 83,6% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục đạt mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái như: hàng dệt may tăng 10,5%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 14,9%; giày dép các loại tăng 13,8%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 16,4%...

Tuy nhiên, xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện – nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của nước ta chỉ tăng nhẹ 3,1% so với 7 tháng năm 2018, đạt 27,3 tỷ USD.

Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7/2019 đạt 22,4 tỷ USD, tăng 14,9% so với tháng 6/2019 và tăng 5% so với tháng 7/2018. Lũy kế 7 tháng năm 2019, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2018, ước đạt 143,3 tỷ USD. Kim ngạch nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước đạt 60,83 tỷ USD, tăng 12,6%; Nhập khẩu của khối FDI đạt 82,5 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo Bộ Công thương, tháng 7 ước tính xuất siêu 200 triệu USD. Tính chung 7 tháng năm 2019, Việt Nam ước tính xuất siêu 1,8 tỷ USD, thấp hơn mức xuất siêu 2,6 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 16,8 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 18,6 tỷ USD.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,322.05

7.83 (0.59%)

 
VNIndex 1,322.05 7.83 0.59%
HNX 316.77 1.84 0.58%
UPCOM 87.35 0.42 0.48%