6 tháng, VNS đạt lợi nhuận gần 55 tỷ đồng

6 tháng, VNS đạt lợi nhuận gần 55 tỷ đồng

(ĐTCK-online) CTCP Ánh Dương Việt Nam (VNS – sàn HOSE) cho biết, 6 tháng đầu năm 2011 Công ty mẹ đạt 1.054,2 tỷ đồng doanh thu kinh doanh, hoàn thành 52,3% kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận sau thuế của hoạt động kinh doanh Công ty mẹ đạt 54,67 tỷ đồng, hoàn thành 48% kế hoạch và đạt 33,9% kế hoạch tổng lợi nhuận sau thuế cả năm.

Tính riêng tháng 6, Công ty mẹ đạt tổng doanh thu kinh doanh 184,46 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 10,96 tỷ đồng.

VNS cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Công ty chưa thực hiện việc thanh lý xe.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%