6 tháng, VNR đạt 218,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

6 tháng, VNR đạt 218,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

(ĐTCK) Tại Hội nghị Sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 theo hình thức trực tuyến hôm 30/7, ông Mai Xuân Dũng, Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE, mã VNR) cho biết, lợi nhuận trước thuế đạt 218,2 tỷ đồng, đạt 57,8% kế hoạch năm.

Trong đó, cả lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm và lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính đều hoàn thành vượt mức kế hoạch lần lượt đạt 36,9 tỷ đồng và 181,3 tỷ đồng.

Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm của VNR ghi nhận con số 1.165 tỷ đồng, đạt 51,8% kế hoạch năm được giao.

Trong kỳ đánh giá 2021, xếp hạng năng lực tài chính (FSR) của VINARE đạt mức B++ (Tốt) và xếp hạng năng lực tín dụng của tổ chức phát hành (ICR) đạt mức “bbb+” (theo kết quả đánh giá của AM Best).

VINARE là một trong hai doanh nghiệp bảo hiểm/tái bảo hiểm đầu tiên trên thị trường bảo hiểm Việt Nam thực hiện việc xếp hạng năng lực tài chính với một tổ chức xếp hạng quốc tế từ năm 2013 và liên tục duy trì mức xếp hạng B++ từ đó đến nay, phản ánh tình hình tài chính vững mạnh và kết quả hoạt động kinh doanh tốt của VINARE.

Tại Hội nghị, các ý kiến cũng tập trung thảo luận các giải pháp để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2021, trong đó bao gồm tiếp tục triển khai Kế hoạch đảm bảo kinh doanh liên tục (Business Continuity Plan) để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng trong bối cảnh dịch bệnh.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của VNR đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là 15% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu thưởng. Như vậy trong tháng 7/2021, với hơn 131 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VINARE đã chi trả 196,6 tỷ đồng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Cũng trong tháng 7/2021, thực hiện chiến lược phát triển vốn đã đề ra, VINARE đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, theo đó vốn điều lệ của VINARE sau đợt phát hành sẽ tăng lên gần 1.507,4 tỷ đồng (so với trước khi phát hành là 1.310,8 tỷ đồng).

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2021 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, năm nay, VNR đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế ở mức 377 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức là 12% trên vốn điều lệ mới.

Cũng theo VNR, mặc dù dịch bệnh Covid vẫn diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng sâu, rộng đến mọi hoạt động của nền kinh tế, nhưng 6 tháng đầu năm 2021 đã chứng kiến đà tăng trưởng của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ với doanh thu phí tăng 9,3%.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,345.87

0.04 (0.0%)

 
VNIndex 1,345.87 0.04 0.0%
HNX 353.24 2.5 0.71%
UPCOM 95.81 0.8 0.83%
17/09/2021
20/09/2021
21/09/2021
24/09/2021
29/09/2021
13/10/2021