6 tháng, VietBank thực hiện được 47% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020

6 tháng, VietBank thực hiện được 47% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020

(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 của Vietbank, lợi nhuận trước và sau thuế giảm 61% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Ngân hàng thực hiện được 47% chỉ tiêu đưa ra. 

Theo đó, thu nhập lãi thuần của VietBank giảm đến 86% trong quý II/2020, chỉ thu về hơn 43 tỷ đồng.

Nguyên nhân là do trong kỳ thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự chỉ tăng gần 19% trong khi chi phí lãi tăng đến 44%.

Trong khi đó, các hoạt động khác lại cho kết quả khả quan hơn cùng kỳ năm trước như lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 27%, lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 78%, đặc biệt là lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư gấp 6,3 lần.

VietBank trích lập hơn 11 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong quý II/2020, trong khi cùng kỳ được hoàn nhập hơn 2 tỷ đồng. Chính điều này làm cho lợi nhuận trước và sau thuế trong quý II giảm mạnh 61% so với cùng kỳ, chỉ còn gần 58 tỷ đồng và 46 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận trước và sau thuế của VietBank chỉ tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, đạt lần lượt gần 288 tỷ đồng và 229 tỷ đồng.

Năm 2020 được dự báo là một năm khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh của Covid 19, do vậy để phù hợp với thị trường, nhằm đồng hành và hỗ trợ khách hàng, doanh nghiệp và cá nhân, Vietbank đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh phấn đấu trong điều kiện được Ngân hàng Nhà nước xem xét  điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

Cụ thể, tổng tài sản dự kiến đạt 90.000 tỷ đồng (tăng 30,5% so với năm trước); tổng huy động vốn đạt 65.000 tỷ đồng (tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước);  lợi nhuận trước thuế đạt 613 tỷ đồng (bằng so với năm 2019); tỷ lệ nợ xấu thấp hơn 2%.

Như vậy, so với kế hoạch đạt 613 tỷ đồng lãi trước thuế trong năm 2020, sau 6 tháng đầu năm VBB đã thực hiện được 47% chỉ tiêu.

Tính đến ngày 30/6/2020, tổng tài sản của VBB đạt 76,674 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm 2020. Cho vay khách hàng tăng 5%, ghi nhận 42,993 tỷ đồng; tiền gửi của khách hàng tăng 12% so với đầu năm, đạt 55,433 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối tăng 36% (856 tỷ đồng). 

Tổng nợ xấu của VietBank đến hết quý II/2020 tăng 50% so với đầu năm nay, ghi nhận gần 807 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng 72%, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng 51%. Tỷ lệ nợ xấu của VietBank tăng từ mức 1.32% hồi đầu năm lên 1.88% tổng dư nợ.

Tin bài liên quan

VNIndex

937.54

-6.15 (-0.66%)

 
VNIndex 937.54 -6.15 -0.66%
HNX 139.75 -1.13 -0.81%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%