6 tháng, TH1 đạt lợi nhuận sau thuế 20,96 tỷ đồng

6 tháng, TH1 đạt lợi nhuận sau thuế 20,96 tỷ đồng

(ĐTCK-online) CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp 1 (TH1 - sàn HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm sau kiểm toán.

Cụ thể, doanh thu thực hiện đạt 1.071,73 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 20,965 tỷ đồng. So với cùng kỳ, doanh thu của Công ty tăng mạnh, nhưng lợi nhuận giảm đáng kể. Cùng kỳ, doanh thu của Công ty đạt 679,544 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 31,224 tỷ đồng. Sáu tháng đầu năm nay, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu TH1 đạt 1.708 đồng, cùng kỳ đạt 3.511 đồng.

Lãnh đạo Công ty cho biết, doanh thu và lợi nhuận trên chưa có hoạt động bất động sản (phát sinh trong tháng 7/2011). Đồng thời, lợi nhuận giảm do chi phí 6 tháng qua phát sinh rất lớn. Tổng chi phí tài chính 6 tháng là 52,686 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái là 18,025 tỷ  đồng. Trong đó, trả lãi ngân hàng lên tới 30,364 tỷ đồng, năm trước chỉ có 10,932 tỷ đồng.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%