6 tháng, PVPE lãi 4 tỷ đồng, gấp 14 lần năm ngoái

6 tháng, PVPE lãi 4 tỷ đồng, gấp 14 lần năm ngoái

(ĐTCK-online) CTCP Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam (PVPE) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 7,89 tỷ đồng, bằng 71,79% so với cùng kỳ năm 2010, lợi nhuận sau thuế trên 4 tỷ đồng, tăng gấp hơn 14 lần so với cùng kỳ năm ngoái và EPS đạt 2.003 đồng.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2011 đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên, Công ty phấn đấu tổng doanh thu 21,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2,95 tỷ đồng và mức chia cổ tức 11,4%.

Hiện PVPE có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó, Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam sở hữu 51%, Công ty Tư vấn xây dựng điện 2 sở hữu 18,7%. Trong tháng 6 vừa qua, Công ty đã được chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu trên HNX.

VNIndex

1,014.32

5.45 (0.54%)

 
VNIndex 1,014.32 5.45 0.54%
HNX 150.8 1.86 1.24%
UPCOM 67.81 0.91 1.34%

Lịch sự kiện

03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021