6 tháng, Phú Tài (PTB) đạt lợi nhuận 152,4 tỷ đồng, giảm 22,4% so với cùng kỳ

6 tháng, Phú Tài (PTB) đạt lợi nhuận 152,4 tỷ đồng, giảm 22,4% so với cùng kỳ

(ĐTCK) Quý II/2020, CTCP Phú Tài (PTB – sàn HOSE) ghi nhận doanh thu 1.348,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 88,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 0,9% và 19,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong quý II/2020, biên lợi nhuận ròng giảm 8,08% về 6,55%. Chi phí bán hàng tăng 52 tỷ đồng, tương ứng tăng 99,8% lên 104,1 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 6,9 tỷ đồng, tương ứng tăng 27,2% lên 32,3 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020, Phú Tài ghi nhận doanh thu 2.562,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 152,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 0,5% và 22,4% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành được 40,7% kế hoạch lợi nhuận.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, biên lợi nhuận ròng giảm từ 7,6% về còn 5,9%. Trong đó, chi phí tài chính tăng thêm 26,9 tỷ đồng, tương ứng tăng 60,9% lên 71,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng thêm 87,4 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 89,8% lên 184,7 tỷ đồng.

Doanh nghiệp có thuyết minh, chi phí tài chính tăng lên chủ yếu do chi phí lãi vay tăng 16,2 tỷ đồng và lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm tăng 10,3 tỷ đồng; trong khi đó, chi phí bán hàng tăng lên chủ yếu là chi phí nguyên liệu, vật liệu tăng 70,9 tỷ đồng, chi phí dịch vụ mua ngoài tăng 14,6 tỷ đồng.

6 tháng, Phú Tài (PTB) đạt lợi nhuận 152,4 tỷ đồng, giảm 22,4% so với cùng kỳ ảnh 1

Bảng cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp

Năm 2020, Phú Tài đặt kế hoạch doanh thu 5.160 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế là 374 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ và dự kiến cổ tức tối thiểu 25%. Được biết, năm 2019 tỷ lệ cổ tức là 30%.

Tính tới 30/6/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 0,1% về còn 4.323,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định trị giá 1.480,2 tỷ đồng, chiếm 34,2% tổng tài sản; tồn kho là 1.236,5 tỷ đồng, chiếm 28,6% tổng tài sản; các khoản phải thu là 721,4 tỷ đồng, chiếm 16,7% tổng tài sản.

6 tháng, Phú Tài (PTB) đạt lợi nhuận 152,4 tỷ đồng, giảm 22,4% so với cùng kỳ ảnh 2

Bảng các khoản phải thu của doanh nghiệp tới 30/06/2020

Được biết, trong khoản phải thu ngắn hạn tới 669,8 tỷ đồng là từ các khách hàng.

Trong kỳ, tổng nợ vay của doanh nghiệp là 1.659,8 tỷ đồng, chiếm 38,4% tổng nguồn vốn và chiếm 93,7% vốn chủ sở hữu.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 3/8, cổ phiếu PTB tăng nhẹ 0,7% lên 44.100 đồng/CP.

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%