6 tháng, dư nợ bất động sản vẫn tăng 6,5%, đạt gần 1,4 triệu tỷ đồng

6 tháng, dư nợ bất động sản vẫn tăng 6,5%, đạt gần 1,4 triệu tỷ đồng

(ĐTCK) Thông tin từ NHNN cho biết, tính đến ngày 28/6/2019, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế tăng 7,33% so với cuối năm 2018. 

Ước đến cuối tháng 6/2019, tín dụng đối với lĩnh vực công nghiệp xây dựng tăng 6,43%, tín dụng đối với ngành thương mại dịch vụtăng 7,3%, ngành nông lâm nghiệp thủy sản tăng 4%.

Trong đó, đối với các lĩnh vực ưu tiên: Dư nợ cho vay xuất khẩu tăng 15,5% (năm 2018 giảm 1,42%, chiếm 3,01%); doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 6,03% (năm 2018 tăng 15,57%, chiếm 18,2%); lĩnh vực doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 7,53% (năm 2018 giảm 2,2%, chiếm 0,36%); nông nghiệp, nông thôn tăng 5,8% (năm 2018 tăng 21,4%, chiếm 24,8%); công nghiệp hỗ trợ tăng 5,81% (năm 2018 tăng 14,58%, chiếm 3,09%).

Dư nợ cho vay phục vụ đời sống tăng 8,14% và chiếm 20,09% (cùng kỳ năm 2018 tăng 8,88% và chiếm 17,71%). Đặc biệt, một số ngân hàng như Agribank đã tích cực triển khai Chương trình tín dụng tiêu dùng quy mô khoảng 5.000 tỷ đồng, món vay tiêu dùng tối đa 30 triệu đồng, thủ tục xét duyệt, giải ngân trong ngày; đến nay Agribank đã cho 34.761 lượt khách hàng vay vốn phục vụ đời sống, tiêu dùng, doanh số cho vay đạt 677,8 tỷ đồng, dư nợ đạt 500,5 tỷ đồng.

Dư nợ lĩnh vực bất động sản chiếm 18,2% dư nợ nền kinh tế   

Bên cạnh nguồn vốn tín dụng thương mại, Ngân hàng Chính sách xã hội đang triển khai 20 chương trình tín dụng ưu đãi nhằm đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh và tiêu dùng cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách với dư nợ đạt 196.341 tỷ đồng với gần 6,7 triệu hộ gia đình đang còn dư nợ, tăng 4,55% so với năm 2018. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản đã được NHNN kiểm soát theo hướng giảm dần tỷ trọng cấp tín dụng kinh doanh bất động sản, tăng dần tỷ trọng dư nợ tín dụng tiêu dùng bất động sản, hướng nguồn vốn đến phân khúc nhà ở, đáp ứng nhu cầu thực của người dân.

Cụ thể, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản đạt gần 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 6,5% so với cuối năm 2018 (dư nợ lĩnh vực bất động sản chiếm 18,2% dư nợ nền kinh tế); trong đó: tín dụng kinh doanh bất động sản đạt 473,7 nghìn tỷ đồng, tăng 2,5% so với năm 2018 (tỷ trọng tín dụng kinh doanh bất động sản trong tổng dư nợ lĩnh vực bất động sản có xu hướng giảm, năm 2018 chiếm 35,48%, đến tháng 6/2019 chiếm 34%), tín dụng tiêu dùng bất động sản (không phục vụ mục đích kinh doanh bất động sản) đạt 919,6 nghìn tỷ đồng, tăng 9,4% so với năm 2018.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,097.17

-38.95 (-3.55%)

 
VNIndex 1,097.17 -38.95 -3.55%
HNX 220.79 -7.03 -3.18%
UPCOM 76.42 -0.99 -1.3%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông

28/01/2021
29/01/2021
01/02/2021
02/02/2021
05/02/2021
08/02/2021
16/02/2021
17/02/2021
19/02/2021
25/02/2021
02/03/2021
04/03/2021
12/03/2021