6 tháng đầu năm, LTC chuyển lỗ thành lãi sau kiểm toán

6 tháng đầu năm, LTC chuyển lỗ thành lãi sau kiểm toán

(ĐTCK) CTCP Điện nhẹ viễn thông (LTC – sàn HNX) vừa giải trình về việc điều chỉnh lợi nhuận sau thuế từ âm hơn 0,54 tỷ đồng trước kiểm toán sang lãi hơn 0,37 tỷ đồng sau kiểm toán.

Cụ thể, LTC điều chỉnh tăng lợi nhuận hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư vào CTCP Cáp và thiết bị viễn thông 232,2 triệu đồng; điều chỉnh tăng lợi nhuận do điều chỉnh giảm chi phí khấu hao tài sản cố định trích thừa 37,6 triệu đồng; điều chỉnh tăng lợi nhuận do phân bổ doanh thu chưa thực hiện vào doanh thu trong kỳ 275,4 triệu đồng và điều chỉnh tăng lợi nhuận do ghi nhận bổ sung doanh thu một số công trình theo hồ sơ khối lượng hoàn thành 355,8 triệu đồng.

Theo đó, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 của LTC đã soát xét với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 48,76 tỷ đồng, giảm 36,37% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế 0,37 tỷ đồng, giảm 64,42% so với cùng kỳ.

Sau phiên tăng hôm qua, sáng nay, LTC trở lại trạng thái tắc thanh khoản khi không có giao dịch nào diễn ra.

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%