6 tháng cuối năm, sẽ trình ký ban hành 4 thông tư về bảo hiểm

6 tháng cuối năm, sẽ trình ký ban hành 4 thông tư về bảo hiểm

(ĐTCK) Đó là thông tin được ông Trịnh Thanh Hoan, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài Chính cho biết tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2012 và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2012 của Cục.

Các thông tư mà ông Hoan nhắc đến là 2 thông tư hướng dẫn Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, đồng thời thay thế các thông 155/2007/TT-BTC, 156/2007/TT-BTC và 86/2009/TT-BTC; Thông tư sửa đổi Thông tư số 126/2008/ TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và Thông tư 103/2009/TT-BTC ngày 25/5/2009 quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán quỹ bảo hiểm xe cơ giới;  Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm.

Đồng thời, Cục cũng sẽ trình Bộ ký ban hành Kế hoạch phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011-2015; Tiếp tục triển khai Đề án bảo hiểm nông nghiệp; Tiếp tục triển khai Đề án bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

VNIndex

920.15

1.07 (0.12%)

 
VNIndex 920.15 1.07 0.12%
HNX 135.08 0.71 0.53%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%