6 tháng, chứng khoán SHS đạt 141 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

6 tháng, chứng khoán SHS đạt 141 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

(ĐTCK) Báo cáo tài chính được Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) công bố mới đây cho thấy, diễn biến kém tích cực của thị trường chứng khoán đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, với nhiều nỗ lực, SHS đã cố gắng duy trì doanh thu ở mức gần bằng cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, doanh thu hoạt động trong quý II của SHS đạt 263 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 289 tỷ đồng năm ngoái. Trong đó, doanh thu môi giới chứng khoán của Công ty chịu tác động chung từ thanh khoản thị trường giảm mạnh, chỉ đạt 34 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái đạt 63 tỷ đồng.

Tuy vậy, các mảng hoạt động khác của SHS được giữ ở mức khá tích cực ví dụ, doanh thu bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán đạt 20,6 tỷ đồng;  doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán đạt 22,2 tỷ đồng…

Chi phí hoạt động trong quý II của SHS được tiết giảm tối đa, tập trung vào hiệu quả nên chỉ ngốn 107 tỷ đồng, bằng một nửa cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận trước thuế của SHS trong quý II đạt 66 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ năm ngoái (không phải trích lập dự phòng như năm trước). Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng, Công ty đạt 141 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, thấp hơn gần 30% so với cùng kỳ năm trước.

Phải thu cho vay ký quỹ của Công ty tính đến cuối kỳ đạt 1.687 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong nửa đầu năm 2019, SHS đã hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 2.072 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tính đến cuối kỳ đạt 2.552 tỷ đồng. Trong tháng 7, Công ty đã hoàn tất việc chi trả cổ tức 2018 với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt, cho cả các cổ phiếu mới phát hành thêm.

Năm 2019, SHS đặt kế hoạch doanh thu 1.291 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 420 tỷ đồng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.6 0.13 0.17%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông