6 tháng, ABBank đạt trên 307 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

6 tháng, ABBank đạt trên 307 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

(ĐTCK-online) ABBank cho biết, kết thúc 2 quý đầu năm nay, Ngân hàng đạt 46,3% chỉ tiêu lợi nhuận năm, với 307,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Tổng tài sản tính đến thời điểm trên là hơn 38.955 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 81,2% kế hoạch năm. Huy động từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt trên 25.940 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 75,9% kế hoạch năm.

Dư nợ cho vay đạt trên 19.148 tỷ đồng, hoàn thành 79,8% kế hoạch năm. Trong đó, cho vay DN 14.482 tỷ đồng, cho vay cá nhân 4.665 tỷ đồng.

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021