6 tháng, ABBank đạt trên 307 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

6 tháng, ABBank đạt trên 307 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

(ĐTCK-online) ABBank cho biết, kết thúc 2 quý đầu năm nay, Ngân hàng đạt 46,3% chỉ tiêu lợi nhuận năm, với 307,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Tổng tài sản tính đến thời điểm trên là hơn 38.955 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 81,2% kế hoạch năm. Huy động từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt trên 25.940 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 75,9% kế hoạch năm.

Dư nợ cho vay đạt trên 19.148 tỷ đồng, hoàn thành 79,8% kế hoạch năm. Trong đó, cho vay DN 14.482 tỷ đồng, cho vay cá nhân 4.665 tỷ đồng.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%