56 tập đoàn, tổng công ty có đề án tái cơ cấu

56 tập đoàn, tổng công ty có đề án tái cơ cấu

(ĐTCK) Theo Bộ Tài chính, đến giữa tháng 10/2012, đã có 56 tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thành xây dựng đề án tái cơ cấu; trong đó, 26 đơn vị đã được các cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn đề án.

Để thúc đẩy quá trình tái cơ cấu, cũng như nâng cao chất lượng công tác giám sát hoạt động của khối DNNN, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định về đầu tư vốn Nhà nước vào DN và quản lý tài chính đối với DN do Nhà nước làm chủ sở hữu; Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với DN do Nhà nước làm chủ sở hữu và DN có vốn Nhà nước. Các văn bản này sẽ được ban hành khi Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 132/2005/NĐ - CP về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước. Theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đang xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất - kinh doanh. Dự kiến, văn bản này sẽ trình Chính phủ vào tháng 7/2013, để Chính phủ xem xét trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 9/2013.

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%