5 ưu tiên của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020

Năm 2020 là mốc đánh dấu 25 năm Việt Nam đồng hành cùng ASEAN, đồng thời là năm đảm nhận vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.
5 ưu tiên của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 ảnh 1
Tin bài liên quan