5 triệu cổ phiếu X26 của Công ty cổ phần 26 sẽ chào sàn UPCoM vào ngày 9/7/2018.

5 triệu cổ phiếu X26 của Công ty cổ phần 26 sẽ chào sàn UPCoM vào ngày 9/7/2018.

5 triệu cổ phiếu X26 của công ty chuyên sản xuất quân trang lên sàn UPCoM

Theo tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 9/7 tới đây, 5 triệu cổ phiếu X26 của Công ty cổ phần 26 sẽ giao dịch phiên đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 28.800 đồng/cổ phiếu.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa chấp thuận đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần 26, KCN Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.

Theo đó, ngày 9/7 tới đây, 5 triệu cổ phiếu X26 của Công ty cổ phần 26 sẽ giao dịch phiên đầu tiên trên sàn với giá tham chiếu 28.800 đồng/cổ phiếu.

Được thành lập năm 1978, Công ty cổ phần 26 tiền thần là Xưởng quân dụng 26 trực thuộc Cục Quân nhu (Bộ Quốc Phòng) với nhiệm vụ là sản xuất các loại mũ, giầy, cáng, võng, balo, nhà bạt để cung cấp quân trang cho các đơn vị quân đội.

Sau nhiều năm hoạt động, tới năm 2005, Công ty đã chuyển đổi loại hình thành công ty cổ phần với số vốn điều lệ được duyệt là 50 tỷ đồng và chưa tăng thêm cho tới hiện tại, trong đó, Nhà nước sở hữu 51% vốn. Tháng 10/2017, Công ty cổ phần 26 được chấp thuận là công ty đại chúng.

Báo cáo của Công ty cổ phần 26 cho thấy, năm 2017, công ty đạt doanh thu thuần gần 583 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 21,5 tỷ đồng.

Dự kiến năm 2018 doanh thu đạt 598,4 tỷ đồng, tăng 2,6% so với năm 2017 và lợi nhuận tăng 6,1% lên mức 22,9 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến 2 năm liên tiếp là 14%.

Tỷ lệ lợi nhuận của công ty trên tổng doanh thu trong năm 2016 và 2017 lần lượt là 3,7% và 3,65%.

Tỷ trọng này khá thấp so với các công ty hoạt động kinh doanh cùng ngành, xuất phát từ đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu hướng đến các khách hàng quân đội và các cơ quan sử dụng đồng phục như Bộ Công an, Tổng Cục thuế, Viện Kiểm soát… phụ thuộc vào nhu cầu và đơn đặt hàng, điều kiện sản phẩm của các đơn vị trên dẫn đến chi phí đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh cao.

Theo báo cáo kiểm toán năm 2017, đến thời điểm 31/12/2017, Công ty cổ phần 26 không có dư nợ vay phát sinh đối với các tổ chức tín dụng, ngân hàng.

Các khoản phải thu ngắn hạn là 40,1 tỷ đồng trong đó chủ yếu là phải thu ngắn hạn của khách hàng (35,2 tỷ đồng), dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi có giá trị hơn 2,2 tỷ đồng (dự phòng các khoản nợ quá hạn của khách hàng khi thực hiện mua sắm sản phẩm của công ty). 

Nợ phải trả ngắn hạn của công ty là 463,7 tỷ đồng trong đó có 259,1 tỷ đồng là giá trị Công ty cổ phần 26 được Cục tài chính, Bộ Quốc phòng ứng trước chi phí sản xuất các sản phẩm quốc phòng và chi phí trả đơn vị, cá nhân khác..

Tin bài liên quan

VNIndex

1,131.0

-60.94 (-5.39%)

 
VNIndex 1,131.0 -60.94 -5.39%
HNX 224.02 -6.48 -2.89%
UPCOM 78.55 -0.09 -0.11%