Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

5 tháng, doanh nghiệp đăng ký bổ sung 1 triệu tỷ đồng vào nền kinh tế

Cục Quản lý kinh doanh (Bộ KH&ĐT) cho biết tổng số vốn doanh nghiệp đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 5 tháng đầu năm 2016 là 1.005.371 tỷ đồng.

Trong đó, số vốn đăng ký của hơn  44.740 doanh nghiệp thành lập mới là 349.463 tỷ đồng, tăng 24,1% về số doanh nghiệp và tăng 59,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái. Số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp là 655.908 tỷ đồng.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 5 tháng đầu năm đạt 7,8 tỷ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm 2016 là gần 532.000 người, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, cùng thời gian trên có gần 13.000 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động trước đây đã quay trở lại thị trường.

Hầu hết các ngành, lĩnh vực hoạt động có xu hướng tăng về tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới so với cùng kỳ năm 2015 như: Kinh doanh bất động sản đăng ký 1.076 doanh nghiệp tăng 121,4%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 198 doanh nghiệp tăng 81,7%; Hoạt động dịch vụ khác đăng ký 394 doanh nghiệp tăng 49,2%; Giáo dục và đào tạo đăng ký 993 doanh nghiệp tăng 44,3%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác đăng ký 3.475 doanh nghiệp tăng 37,1%;... Ngược lại, lĩnh vực Nghệ thuật, vui chơi và giải trí có số doanh nghiệp gia nhập thị trường giảm 26,5% (583 doanh nghiệp).

Một số ngành có tỷ lệ vốn đăng ký tăng đột biến so với cùng kỳ năm 2015, bao gồm: Kinh doanh bất động sản đăng ký 85.989 tỷ đồng tăng 456,3%; Thông tin và truyền thông đăng ký 15.259 tỷ đồng tăng 383,2%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác đăng ký 29.904 tỷ đồng tăng 143,1%; Sản xuất phân phối điện, nước, ga đăng ký 18.475 tỷ đồng tăng 137,1%; Công nghiệp chế biến, chế tạo đăng ký 49.483 tỷ đồng tăng 135,2%; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đăng ký 6.701 tỷ đồng tăng 115,3%;...

Ngược lại với các ngành trên, những ngành còn lại đều có số vốn đăng ký giảm so với năm trước, cụ thể: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí đăng ký 1.723 tỷ đồng giảm 42,2%; Xây dựng đăng ký 48.051 tỷ đồng giảm 26,9%; Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc, thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác đăng ký 6.877 tỷ đồng giảm 22,4%;...

Các ngành, lĩnh vực thu hút nhiều số lao động gia nhập thị trường, gồm có: Công nghiệp chế biến, chế tạo là 254.455 lao động; Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy là 96.338 lao động; Xây dựng là 48.407 lao động; Vận tải kho bãi với 25.144 lao động;...

Theo vùng lãnh thổ, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 6.393 doanh nghiệp với tỷ lệ tăng nhiều nhất là 32%; tiếp đến là Trung du và miền núi phía Bắc có 1.745 doanh nghiệp tăng 26,8%; Đông Nam Bộ có 19.045 doanh nghiệp tăng 24,2%; Đồng bằng sông Hồng có 13.221 doanh nghiệp tăng 23,4%; Tây Nguyên có 1.100 doanh nghiệp tăng 21,7% và Đồng bằng sông Cửu Long có 3.236 doanh nghiệp tăng 12%.

Tin bài liên quan

VNIndex

921.05

-25.42 (-2.76%)

 
VNIndex 921.05 -25.42 -2.76%
HNX 134.04 -3.09 -2.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%