4 tháng đầu năm 2019 TP.HCM có 13.094 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới

4 tháng đầu năm 2019 TP.HCM có 13.094 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới

4 tháng, TP.HCM có 13.094 doanh nghiệp thành lập mới

Số liệu trên được Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP.HCM báo cáo với UBND TP.HCM.

Cụ thể, 4 tháng đầu năm Thành phố có 13.094 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 211.691 tỷ đồng.

Trong 4 tháng qua, tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung là 270.963 tỷ đồng, bằng 96,1% so với cùng kỳ.

Trong đó, có 13.094 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 211.691 tỷ đồng (bằng 99% số lượng doanh nghiệp và tăng 37,1% về vốn đăng ký so cùng kỳ).

Có 34.552 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trong đó vốn điều chỉnh bổ sung tăng 59.272 tỷ đồng (cùng kỳ, vốn điều chỉnh bổ sung tăng là 127.537 tỷ đồng).

Những ngành dẫn đầu lượng ngành đăng ký mới là Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác chiếm tỷ trọng cao nhất (39,4%); tiếp theo là Khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác chiếm 10,7; Xây dựng chiếm 10,1%; Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 9,6%; Hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm 7,2%.

Ngành nghề dẫn đầu về số vốn đăng ký mới lại đến từ Hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng cao nhất (32,7%); tiếp theo là Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác chiếm 17%; Khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác chiếm 16,2%; Xây dựng chiếm 16%; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm chiếm 7%.

Phân theo loại hình về số lượng thì Công ty trách nhiệm hữu hạn chiếm tỷ trọng cao nhất (87,1%); Công ty cổ phần chiếm 12,2%; Doanh nghiệp tư nhân chiếm 0,7%; Công ty hợp danh chiếm 0,01%.

Trong 4 tháng đầu năm, TP.HCM cũng ghi nhận 1.392 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, tăng 13,4% so với cùng kỳ; có 4.497 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, tăng 25,3% so với cùng kỳ.

Tin bài liên quan

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%