4 tháng, MCF đạt 10,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

4 tháng, MCF đạt 10,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

(ĐTCK) HĐQT CTCP Xây lắp cơ khí và Lương thực Thực phẩm (MCF – sàn HNX) vừa thông báo kết quả kinh doanh tháng 4/2013.

Theo đó, tổng doanh thu và thu nhập khác trong tháng 4 đạt 58,26 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đạt 209,32 tỷ đồng, hoàn thành 29,9% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế tháng 4 đạt 2,5 tỷ đồng và lũy kế 4 tháng đạt 10,6 tỷ đồng, hoàn thành 33,13% kế hoạch năm.

HĐQT cũng phê duyệt phẩm định báo cáo tài chính quý I/2013 với chỉ tiêu tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 151,06 tỷ đồng, hoàn thành 21,58% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 8,1 tỷ đồng, hoàn thành 25,31% kế hoạch năm.

Được biết, theo kế hoạch kinh doanh đã đề ra trong năm 2013, MCF đặt mục tiêu tổng doanh thu 700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 32 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức 20%.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%