Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

355 doanh nghiệp tại Phú Thọ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được ngân hàng hỗ trợ

(ĐTCK) Đây là số liệu được ông Phạm Trường Giang, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhanh Phú Thọ chia sẻ tại Hội nghị tăng cường triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn Phú Thọ.

Ông Giang cho biết, 6 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bản đạt 59.960 tỷ đồng, tăng 7.837 tỷ đồng (tăng 15%) so với cùng kỳ và tăng 3.319 tỷ đồng (tăng 5,86%) so với cuối năm 2019; đạt 92% kế hoạch năm 2020.

Trong đó, tiền gửi dân cư đạt 50.480 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ và tăng 14,5% so với cuối năm 2019; tiền gửi tổ chức kinh tế đạt 9.480 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ và giảm 24% so với cuối năm 2019.

Tổng dư nợ cho vay đạt 66.389 tỷ đồng, tăng 5.249 tỷ đồng (tăng 8,59%) so với cùng kỳ và tăng 1.902 tỷ đồng (tăng 2,95%) so với cuối năm 2019. Trong đó, cho vay ngắn hạn đạt 35.763 tỷ đồng, chiếm 54%/tổng dư nợ; tăng 6,8% so với cùng kỳ và tăng 3,8% so với cuối năm 2019; cho vay trung dài hạn đạt 30.626 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ và tăng 2% so với cuối năm 2019.

Cho vay VND đạt 61.816 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ và tăng 2,54% so với cuối năm 2019; Cho vay bằng ngoại tệ đạt 4.573 tỷ đồng, giảm 11,4% so với cùng kỳ và tăng 8,9% so với cuối năm 2019.

Đối với cho vay doanh nghiệp, 6 tháng đầu năm doanh số đạt 18.234 tỷ đồng, đến 30/6/ 2020 có 2.345 doanh nghiệp còn dư nợ đạt 28.488 tỷ đồng, tăng 2.874 tỷ đồng (tăng 11,2%) so với cuối năm 2019; tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ 0,5%.

Trong đó, cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa dư nợ đạt 16.151 tỷ đồng với 2.216 doanh nghiệp còn dư nợ, tăng 799 tỷ đồng (tăng 5,2%) so với cuối năm 2019, chiếm 56,7%/tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cho vay theo chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2020 đạt 2.572 tỷ đồng, đến 30/6/2020 có 344 doanh nghiệp còn dư nợ đạt 2.539 tỷ đồng, giảm 10,5% so cùng kỳ năm 2019. Trong đó, cho vay mới dư nợ đạt 2.514 tỷ đồng với 312 doanh nghiệp; thông qua chương trình kết nối đã cơ cấu lại nợ cho 32 khách hàng, dư nợ 25,4 tỷ đồng.

Liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị 02/CT-NHNN,Thông tư số 01/2020/TT-NHNN của NHNN Việt Nam, ông Trường Giang cho biết, đã tổ chức rà soát đánh giá mức độ thiệt hại và chủ động làm việc, hướng dẫn, tư vấn hỗ trợ khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19… qua đó, hầu hết các doanh nghiệp, cá nhân có quan hệ tín dụng đều được rà soát, đánh giá, tổng dư nợ chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 toàn địa bàn là 11.116 tỷ đồng;

Các ngân hàng đã giảm lãi suất từ 0,3 - 3%/năm, cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ để đồng hành, chia sẻ khó khăn cho 2.561 khách hàng, với dư nợ 6.750 tỷ đồng, chiếm 10,2%/tổng dư nợ trên địa bàn, tổng số tiền lãi đã giảm là 38 tỷ đồng; doanh số cho vay mới đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 lũy kế từ ngày 23/01/2020 là 5.401 tỷ đồng, với 1.982 khách hàng. 

Trong đó, các ngân hàng đã hỗ trợ 355 doanh nghiệp với dư nợ được hỗ trợ 5.234 tỷ đồng, chiếm 77,5%/tổng dư nợ đã hỗ trợ (trong đó, giảm lãi cho 277 doanh nghiệp với dư nợ được giảm lãi 3.146 tỷ đồng; cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 78 doanh nghiệp, với dư nợ 2.088 tỷ đồng), số tiền lãi đã giảm là 31,9 tỷ đồng, doanh số cho vay mới lũy kế từ ngày 23/01/2020 là 3.937 tỷ đồng, với 262 khách hàng.

Thông tin thêm về hoạt động toàn ngành, ông Nguyễn Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước cho biết, kết quả sau hơn 3 tháng triển khai quyết liệt, đến 13/7/2020, tất cả các tổ chức tín dụng, kể cả công ty tài chính, ngân hàng nước ngoài đều vào cuộc mạnh mẽ, đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho hơn 272.000 khách hàng với dư nợ hơn 210.000 tỷ đồng, miễn, giảm, hạ lãi suất cho hơn 435 nghìn khách hàng với dư nợ hơn 1,27 triệu tỷ đồng, cho vay mới lãi suất ưu đãi với doanh số lũy kế từ 23/1 đến nay đạt hơn 1,17 triệu tỷ đồng cho hơn 247.000 khách hàng, lãi suất thấp hơn phổ biến từ 0,5 - 2,5% so với trước dịch.

“Riêng Ngân hàng Chính sách đã thực hiện gia hạn nợ cho hơn 154.000 khách hàng với dư nợ hơn 3.884 tỷ đồng, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ cho hơn 75.000 khách hàng với dư nợ gần 1.600 tỷ đồng, cho vay mới đối với gần 1,2 triệu khách hàng với dư nợ gần 44 nghìn tỷ đồng”, ông Hùng cho biết.  

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,166.78 0.0 0.0%
HNX 240.12 0.0 0.0%
UPCOM 77.6 0.13 0.17%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông