311/349 doanh nghiệp niêm yết trên HNX báo lãi 23.720,5 tỷ đồng

311/349 doanh nghiệp niêm yết trên HNX báo lãi 23.720,5 tỷ đồng

(ĐTCK) Theo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đến ngày 11/2, trong tổng số 349 công ty đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2019, thì có 311 doanh nghiệp báo lãi với tổng giá trị lãi đạt 23.720,5 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, số doanh nghiệp niêm yết phải công bố báo cáo tài chính quý IV/2019 là 358 công ty (không bao gồm 9 công ty niêm yết thay đổi niên độ kế toán là VTL, GLT, MHL, IDV,SJ1, KTS, SLS, VDL, CAP). Tính đến ngày 11/2/2020, đã có 349 công ty công bố báo cáo tài chính quý IV/2019. 

Theo kết quả báo cáo tài chính tự lập quý IV/2019 của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX, có 311 doanh nghiệp ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh có lãi, với tổng giá trị lãi đạt 23.720,5 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 4 quý năm 2019, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết HNX đạt 22.367,2 tỷ đồng, tăng 2.244 tỷ đồng (11,1%) so với năm 2018.

Dữ liệu cập nhật của HNX cho thấy, có 6/11 ngành có tổng lãi 4 quý năm 2019 tăng so với năm 2018, trong đó những ngành có tổng lãi tăng mạnh là ngành Tài chính (tăng 1.799 tỷ đồng), ngành Xây dựng (tăng 463 tỷ đồng), ngành Công nghiệp (tăng 291 tỷ đồng)...

Ở chiều ngược lại, một số ngành có tổng lãi năm 2019 giảm mạnh so với năm trước là ngành Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (giảm 282 tỷ đồng), ngành Thương mại và Dịch vụ lưu trú ăn uống (giảm 153 tỷ đồng)...

Đặc biệt, có 2 ngành không có doanh nghiệp thua lỗ trong năm 2019 gồm ngành Y tế và ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Cũng theo HNX, số doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ là 37 công ty, tăng 16,1% so với năm trước, với tổng lỗ 4 quý năm 2019 là 1.353,3 tỷ đồng, tăng 11,1% so với năm 2018.

Xét trên tổng lợi nhuận sau thuế 4 quý năm 2019 của các doanh nghiệp niêm yết tại HNX, ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có kết quả kinh doanh giảm mạnh nhất toàn thị trường so với năm 2018, khi giảm tương đương 31%.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,145.11

10.43 (0.91%)

 
VNIndex 1,145.11 10.43 0.91%
HNX 240.43 7.17 2.98%
UPCOM 76.18 0.03 0.03%