3 quý, Tổng công ty Sông Đà đạt 139% kế hoạch lợi nhuận năm

3 quý, Tổng công ty Sông Đà đạt 139% kế hoạch lợi nhuận năm

(ĐTCK) Tin từ Tổng công ty Sông Đà cho biết,  9 tháng đầu năm, Tổng công ty cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất - kinh doanh đạt 11.860 tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch năm; doanh thu đạt 9.599 tỷ đồng, bằng 76% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 300 tỷ đồng, bằng 139% kế hoạch năm.

Đến thời điểm này, Tổng công ty đã hoàn thành chuyển giao phần vốn nhà nước tại CTCP Xi măng Hạ Long; hoàn thành thoái vốn tại Thủy điện Bình Điền, Sông Đà Hoàng Long, Xây lắp Dịch vụ Sông Đà, Sông Đà Hà Nội, Quỹ VIF, Thép Việt Ý; hoàn thành cổ phần hóa Công ty Nhà Khánh Hòa. Tổng công ty đã hoàn thành phát điện tổ máy 1 Thủy điện Xêkaman 1 (XKM1), thả lắp đặt Roto tổ máy 2, đảm bảo mục tiêu phát điện trong tháng 10/2016; phát điện tổ máy 2 Thủy điện Lai Châu và Huội Quảng.

Trong quý III/2016, giá trị trúng thầu toàn Tổng công ty là 1.180 tỷ đồng.

Quý IV, Tổng công ty đặt kế hoạch hoàn thành thoái vốn tại các dự án thủy điện Hương Sơn, Đăkdring, Nậm Mức, Điện Miền Bắc I, Sông Chảy 5; hoàn thành tăng vốn điều lệ CTCP Thủy điện Nậm Chiến; hoàn thành IPO Công ty mẹ; thu hồi vốn tại các công trình trọng điểm với số tiền 1.310 tỷ đồng; phấn đấu trúng thầu với giá trị khoảng 2.500 tỷ đồng.

Dự kiến cả năm, Tổng công ty đạt 13.599 tỷ đồng doanh thu, 370 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,140.59

9.59 (0.84%)

 
VNIndex 1,140.59 9.59 0.84%
HNX 229.19 5.17 2.26%
UPCOM 76.15 -2.4 -3.15%