22/41 công ty quản lý quỹ có lãi năm 2013

22/41 công ty quản lý quỹ có lãi năm 2013

(ĐTCK) Theo thống kê của Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, có một nửa số công ty quản lý quỹ có lãi trong năm 2013.

Cụ thể, có 22 công ty có lãi sau thuế năm 2013 trên tổng số 41 công ty đang hoạt động.

Ước tính, toàn ngành năm 2013 lãi sau thuế 70 tỷ đồng, doanh thu là 600 tỷ đồng. Kết quả này được Vụ đánh giá là “tương đối ổn định”. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của các công ty không đồng đều và có sự phân hóa rõ rệt.

Hiện mới chỉ có 13 công ty huy động được quỹ; nhóm 10 công ty hàng đầu quản lý tới 90% tổng tài sản toàn ngành và phần lớn đều có liên quan tới các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, đặc biệt là các doanh nghiệp bảo hiểm. 

Hiện tại, có 33 công ty quản lý quỹ thực hiện quản lý danh mục đầu tư với tổng số hợp đồng quản lý danh mục đầu tư là 250, quy mô vốn ủy thác gần 100.000 tỷ đồng. 

Tin bài liên quan

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%