Ảnh Internet

Ảnh Internet

2019, Vimico đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 6.951 tỷ đồng

(ĐTCK) Sáng 28/3, tại Hà Nội, Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP (Vimico, mã KSV - sàn UPCoM) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 

Theo đó, Đại hội đã nghe báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2018 đã kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao 2019 của HĐQT, Ban Kiểm soát; báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Đại hội đã thông qua chủ trương tiếp tục giao dịch cổ phiếu KSV của Tổng công ty trên UPCoM; thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY; thông qua việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ sáp nhập Công ty TNHH MTV Đá quý Việt Nhật - Vimico vào Tổng công ty; thông qua hợp đồng khai thác, sàng tuyển, chế biến khoáng sản năm 2019 với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Năm 2019, Vimico đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 6.951 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất 294 tỷ đồng. 

Tin bài liên quan

VNIndex

1,194.2

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,194.2 0.0 0.0%
HNX 225.47 0.0 0.0%
UPCOM 78.64 0.88 1.12%