20 người giàu nhất thế giới có trên 700 tỷ USD

20 người giàu nhất thế giới có trên 700 tỷ USD

(ĐTCK) Bloomberg cho biết, tổng giá trị tài sản ròng của 20 người giàu nhất thế giới theo xếp hạng của hãng tin tài chính này là 713,4 tỷ USD...

1. Carlos Slim

20 người giàu nhất thế giới có trên 700 tỷ USD ảnh 1

 

Giá trị tài sản ròng: 77,5 tỷ USD

Thay đổi giá trị tài sản từ đầu năm: + 15,6 tỷ USD/25,3%

Nguồn tài sản: America Movil

Lĩnh vực hoạt động: Viễn thông

Quốc tịch: Mexico

Tuổi: 72

 

2. Bill Gates

20 người giàu nhất thế giới có trên 700 tỷ USD ảnh 2

 

Giá trị tài sản ròng: 64,4 tỷ USD

Thay đổi giá trị tài sản từ đầu năm: + 8,7 tỷ USD/15,7%

Nguồn tài sản: Microsoft

Lĩnh vực hoạt động: Công nghệ

Quốc tịch: Mỹ

Tuổi: 57

 

3. Armancio Ortega

20 người giàu nhất thế giới có trên 700 tỷ USD ảnh 3

 

Giá trị tài sản ròng: 53,6 tỷ USD

Thay đổi giá trị tài sản từ đầu năm: + 18,4 tỷ USD/52,1%

Nguồn tài sản: Inditex

Lĩnh vực hoạt động: Bán lẻ

Quốc tịch: Tây Ban Nha

Tuổi: 76

 

4. Warren Buffett

20 người giàu nhất thế giới có trên 700 tỷ USD ảnh 4

 

Giá trị tài sản ròng: 48,4 tỷ USD

Thay đổi giá trị tài sản từ đầu năm: + 5,7 tỷ USD/13,2%

Nguồn tài sản: Berkshire Hathaway

Lĩnh vực hoạt động: Tài chính

Quốc tịch: Mỹ

Tuổi: 82

 

5. Ingvar Kamprad

20 người giàu nhất thế giới có trên 700 tỷ USD ảnh 5

 

Giá trị tài sản ròng: 41,8 tỷ USD

Thay đổi giá trị tài sản từ đầu năm: + 5,0 tỷ USD/13,7%

Nguồn tài sản: IKEA

Lĩnh vực hoạt động: Bán lẻ

Quốc tịch: Thụy Điển

Tuổi: 86

 

6. Charles Koch

20 người giàu nhất thế giới có trên 700 tỷ USD ảnh 6

 

Giá trị tài sản ròng: 38,6 tỷ USD

Thay đổi giá trị tài sản từ đầu năm: + 4,8 tỷ USD/14,1%

Nguồn tài sản: Koch Industries

Lĩnh vực hoạt động: Đa dạng

Quốc tịch: Mỹ

Tuổi: 77

 

7. David Koch

20 người giàu nhất thế giới có trên 700 tỷ USD ảnh 7

 

Giá trị tài sản ròng: 38,6 tỷ USD

Thay đổi giá trị tài sản từ đầu năm: + 4,8 tỷ USD/14,1%

Nguồn tài sản: Koch Industries

Lĩnh vực hoạt động: Đa dạng

Quốc tịch: Mỹ

Tuổi: 72

 

8. Larry Ellison

20 người giàu nhất thế giới có trên 700 tỷ USD ảnh 8

 

Giá trị tài sản ròng: 37,2 tỷ USD

Thay đổi giá trị tài sản từ đầu năm: 4,2 tỷ USD/12,8%

Nguồn tài sản: Oracle

Lĩnh vực hoạt động: Công nghệ

Quốc tịch: Mỹ

Tuổi: 68

 

9. Christy Walton

20 người giàu nhất thế giới có trên 700 tỷ USD ảnh 9

 

Giá trị tài sản ròng: 30,5 tỷ USD

Thay đổi giá trị tài sản từ đầu năm: + 5,4 tỷ USD/21,4%

Nguồn tài sản: Wal-Mart Stores

Lĩnh vực hoạt động: Bán lẻ

Quốc tịch: Mỹ

Tuổi: 57

 

10. Jim Walton

20 người giàu nhất thế giới có trên 700 tỷ USD ảnh 10

 

Giá trị tài sản ròng: 29,3 tỷ USD

Thay đổi giá trị tài sản từ đầu năm: + 5,8 tỷ USD/24,7%

Nguồn tài sản: Wal-Mart Stores

Lĩnh vực hoạt động: Bán lẻ

Quốc tịch: Mỹ

Tuổi: 64

 

11. Rob Walton

20 người giàu nhất thế giới có trên 700 tỷ USD ảnh 11

 

Giá trị tài sản ròng: 28,7 tỷ USD

Thay đổi giá trị tài sản từ đầu năm: + 5,7 tỷ USD/24,7%

Nguồn tài sản: Wal-Mart Stores

Lĩnh vực hoạt động: Bán lẻ

Quốc tịch: Mỹ

Tuổi: 68

 

12. Alice Walton

20 người giàu nhất thế giới có trên 700 tỷ USD ảnh 12

 

Giá trị tài sản ròng: 28,2 tỷ USD

Thay đổi giá trị tài sản từ đầu năm: + 5,6 tỷ USD/25,0%

Nguồn tài sản: Wal-Mart Stores

Lĩnh vực hoạt động: Bán lẻ

Quốc tịch: Mỹ

Tuổi: 63

 

13. Li Ka-Shing

20 người giàu nhất thế giới có trên 700 tỷ USD ảnh 13

 

Giá trị tài sản ròng: 27,0 tỷ USD

Thay đổi giá trị tài sản từ đầu năm: 4,8 tỷ USD/21,8%

Nguồn tài sản: Cheung Kong Holdings

Lĩnh vực hoạt động: Đa dạng

Quốc tịch: Hong Kong (Trung Quốc)

Tuổi: 84

 

14. Mukesh Ambani

20 người giàu nhất thế giới có trên 700 tỷ USD ảnh 14

 

Giá trị tài sản ròng: 26,0 tỷ USD

Thay đổi giá trị tài sản từ đầu năm: + 4,7 tỷ USD/21,8%

Nguồn tài sản: Reliance Industries

Lĩnh vực hoạt động: Năng lượng

Quốc tịch: Ấn Độ

Tuổi: 55

 

15. Liliane Bettencourt

 

20 người giàu nhất thế giới có trên 700 tỷ USD ảnh 15

Giá trị tài sản ròng: 24,7 tỷ USD

Thay đổi giá trị tài sản từ đầu năm: 4,5 tỷ USD/22,1%

Nguồn tài sản: L'Oreal

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất

Quốc tịch: Pháp

Tuổi: 90

 

16. Stefan Persson

20 người giàu nhất thế giới có trên 700 tỷ USD ảnh 16

 

Giá trị tài sản ròng: 24,7 tỷ USD

Thay đổi giá trị tài sản từ đầu năm: 2,9 tỷ USD/13,1%

Nguồn tài sản: Hennes & Mauritz

Lĩnh vực hoạt động: Bán lẻ

Quốc tịch: Thụy Điển

Tuổi: 65

 

17. Jeff Bezos

20 người giàu nhất thế giới có trên 700 tỷ USD ảnh 17

 

Giá trị tài sản ròng: 24,2 tỷ USD

Thay đổi giá trị tài sản từ đầu năm: + 7,6/45,5%

Nguồn tài sản: Amazon.com

Lĩnh vực hoạt động: Công nghệ

Quốc tịch: Mỹ

Tuổi: 48

 

18. Bernard Arnault

20 người giàu nhất thế giới có trên 700 tỷ USD ảnh 18

 

Giá trị tài sản ròng: 24,1 tỷ USD

Thay đổi giá trị tài sản từ đầu năm: + 3,4 tỷ USD/16,4%

Nguồn tài sản: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

Lĩnh vực hoạt động: Bán lẻ

Quốc tịch: Pháp

Tuổi: 63

 

19. Larry Page

20 người giàu nhất thế giới có trên 700 tỷ USD ảnh 19

 

Giá trị tài sản ròng: 23,0 tỷ USD

Thay đổi giá trị tài sản từ đầu năm: 3,1/15,9%

Nguồn tài sản: Google

Lĩnh vực hoạt động: Công nghệ

Quốc tịch: Mỹ

Tuổi: 39

 

20. Alwaleed bin Talal Al Saud

20 người giàu nhất thế giới có trên 700 tỷ USD ảnh 20

 

Giá trị tài sản ròng: 22,9 tỷ USD

Thay đổi giá trị tài sản từ đầu năm: + 5,6 tỷ USD/32,0%

Nguồn tài sản: Kingdom Holding

Lĩnh vực hoạt động: Đa dạng

Quốc tịch: Saudi Arabia

Tuổi: 57

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%