20 điểm đến lý tưởng cho giới kinh doanh

20 điểm đến lý tưởng cho giới kinh doanh

Theo đánh giá của PricewaterhouseCoopers, New York đã vượt qua London chỉ với một điểm chênh lệch để dẫn đầu danh sách các thành phố có nhiều cơ hội kinh doanh nhất thế giới.

PricewaterhouseCoopers xếp hạng các thành phố dựa trên 10 chỉ số kinh tế bao gồm cả những yếu tố từ nguồn lực trí tuệ, đổi mới đến sự ổn định, môi trường tự nhiên. Dưới đây là danh sách 10 thành phố có nhiều cơ hội kinh doanh nhất thế giới.

 

1. New York (Mỹ)

20 điểm đến lý tưởng cho giới kinh doanh ảnh 1

 

Điểm mạnh: Nguồn lực trí tuệ, sự đổi mới, dễ dàng kinh doanh và vị trí thuận lợi

 

Điểm yếu: Chi phí cao và các vấn đề về dân số, nhà ở

 

Điếm số theo đánh giá của PricewaterhouseCoopers: 1.112

 

2. London (Anh)

20 điểm đến lý tưởng cho giới kinh doanh ảnh 2

 

Điểm mạnh: Dễ kinh doanh, có nguồn lực trí tuệ và sự đổi mới, vị trí thuận lợi

 

Điểm yếu: Các vấn đề về công nghệ, sự ổn định và môi trường tự nhiên

 

Điểm số theo đánh giá của PricewaterhouseCoopers: 1.111

 

3. Toronto ( Canada )

20 điểm đến lý tưởng cho giới kinh doanh ảnh 3

 

Điểm mạnh: Dễ dàng kinh doanh, nền kinh tế ổn định

 

Điểm yếu: Vấn đề về công nghệ, vị trí không thực sự thuận lợi

 

Điểm số theo đánh giá của PricewaterhouseCoopers: 1.096

 

4. Paris (Pháp)

20 điểm đến lý tưởng cho giới kinh doanh ảnh 4

 

Điểm mạnh: Lợi thế về dân số, nhà ở, vị trí tốt

 

Điểm yếu: Vấn đề sức khỏe, an ninh và chi phí.

 

Điểm số theo đánh giá của PricewaterhouseCoopers: 1.073

 

5. Stockholm (Thụy Điển)

20 điểm đến lý tưởng cho giới kinh doanh ảnh 5

 

Điểm mạnh: Nguồn lực trí tuệ và sự đổi mới, sức khỏe và an ninh

 

Điểm yếu: Vị trí chưa thuận lợi

 

Điểm số theo đánh giá của PricewaterhouseCoopers: 1.062

 

6. San Francisco (Mỹ)

20 điểm đến lý tưởng cho giới kinh doanh ảnh 6

 

Điểm mạnh: Nguồn lực trí tuệ và đổi mới, sự ổn định và môi trường thuận lợi

 

Điểm yếu: Chi phí cao, kinh tế bất ổn

 

Điểm số theo đánh giá của PricewaterhouseCoopers: 1.061

 

7. Singapore

20 điểm đến lý tưởng cho giới kinh doanh ảnh 7

 

Điểm mạnh: Cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải tốt, dễ dàng kinh doanh

 

Điểm yếu: Thiếu nguồn lực trí tuệ và sự đổi mới

 

Điểm số theo đánh giá của PricewaterhouseCoopers: 1.045

 

8. Hong Kong (Trung Quốc)

20 điểm đến lý tưởng cho giới kinh doanh ảnh 8

 

Điểm mạnh: Dễ dàng kinh doanh, vị trí thuận lợi

 

Điểm yếu: Sự ổn định và môi trường kinh doanh, các vấn đề về sức khỏe, an ninh

 

Điểm số theo đánh giá của PricewaterhouseCoopers: 1.015

 

9. Chicago (Mỹ)

20 điểm đến lý tưởng cho giới kinh doanh ảnh 9

 

Điểm mạnh: Nguồn lực trí tuệ và sự đổi mới, vấn đề sức khỏe, an ninh

 

Điểm yếu: Kinh tế bất ổn

 

Điểm số theo đánh giá của PricewaterhouseCoopers: 997

 

10. Tokyo (Nhật Bản)

20 điểm đến lý tưởng cho giới kinh doanh ảnh 10

 

Điểm mạnh: Nguồn lực trí tuệ và sự đổi mới, dễ dàng kinh doanh, vị trí thuận lợi

 

Điểm yếu: Sự ổn định và môi trường tự nhiên, vấn đề về dân số, nhà ở

 

Điểm số theo đánh giá của PricewaterhouseCoopers: 974

 

11. Sydney ( Australia )

20 điểm đến lý tưởng cho giới kinh doanh ảnh 11

 

Điểm mạnh: Ổn định, môi trường tự nhiên thuận lợi, nguồn lực trí tuệ và sự đổi mới

 

Điểm yếu: Chi phí cao, cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải chưa tốt

 

Điểm số theo đánh giá của PricewaterhouseCoopers: 964

 

12. Berlin (Đức)

20 điểm đến lý tưởng cho giới kinh doanh ảnh 12

 

Điểm mạnh: Chi phí thấp, vấn đề sức khỏe, an ninh tốt

 

Điểm yếu: Vị trí chưa thuận lợi, yếu về công nghệ

 

Điểm số theo đánh giá của PricewaterhouseCoopers: 955

 

13. Los Angeles (Mỹ)

20 điểm đến lý tưởng cho giới kinh doanh ảnh 13

 

Điểm mạnh: Nguồn lực trí tuệ và sự đổi mới, dễ dàng kinh doanh

 

Điểm yếu: Cơ sở hạ tầng và giao thông chưa tốt, kinh tế bất ổn

 

Điểm số theo đánh giá của PricewaterhouseCoopers: 954

 

14. Seoul (Hàn Quốc)

20 điểm đến lý tưởng cho giới kinh doanh ảnh 14

 

Điểm mạnh: Công nghệ, cơ sở hạ tầng và giao thông vận tải tốt

 

Điểm yếu: Các vấn đề dân số, nhà ở, sức khỏe và an ninh

 

Điểm số theo đánh giá của PricewaterhouseCoopers: 915

 

15. Madrid (Tây Ban Nha)

20 điểm đến lý tưởng cho giới kinh doanh ảnh 15

 

Điểm mạnh: Nguồn lực trí tuệ, sự đổi mới, dễ dàng kinh doanh

 

Điểm yếu: Các vấn để về dân số, nhà ở, công nghệ

 

Điểm số theo đánh giá của PricewaterhouseCoopers: 903

 

16. Milan ( Italy )

20 điểm đến lý tưởng cho giới kinh doanh ảnh 16

 

Điểm mạnh: Nguồn lực trí tuệ và sự đổi mới, dễ dàng kinh doanh

 

Điểm yếu: Yếu về công nghệ, vị trí không thuận lợi

 

Điểm số theo đánh giá của PricewaterhouseCoopers: 827

 

17. Bắc Kinh (Trung Quốc)

20 điểm đến lý tưởng cho giới kinh doanh ảnh 17

 

Điểm mạnh: Nền kinh tế ổn định, vị trí thuận lợi

 

Điểm yếu: Các vấn đề về sức khỏe, an ninh, môi trường tự nhiên, dân số, nhà ở

 

Điểm số theo đánh giá của PricewaterhouseCoopers: 769

 

18. Kuala Lampur ( Malaysia )

20 điểm đến lý tưởng cho giới kinh doanh ảnh 18

 

Điểm mạnh: Dễ dàng kinh doanh, chi phí thấp

 

Điểm yếu: Thiếu nguồn lực trí tuệ và sự đổi mới, các vấn đề về dân cư, nhà ở

 

Điểm số theo đánh giá của PricewaterhouseCoopers: 761

 

19. Thượng Hải (Trung Quốc)

20 điểm đến lý tưởng cho giới kinh doanh ảnh 19

 

Điểm mạnh: Kinh tế ổn định; vị trí thuận lợi

 

Điểm yếu: Vấn đề về sức khỏe, an ninh

 

Điểm số theo đánh giá của PricewaterhouseCoopers: 729

 

20. Mátxcơva (Nga)

20 điểm đến lý tưởng cho giới kinh doanh ảnh 20

 

Điểm mạnh: Nguồn lực trí tuệ và sự đổi mới, nền kinh tế ổn định

 

Điểm yếu: Vấn đề an ninh

 

Điểm số theo đánh giá của PricewaterhouseCoopers: 712

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%