Prudential vẫn đứng đầu doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ

Prudential vẫn đứng đầu doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ

2 tháng đầu năm, tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ giảm nhẹ

(ĐTCK) Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 2 tháng đầu năm 2012 đạt 1.821,3 tỷ đồng, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2011.

Những tháng đầu năm luôn là thời điểm khó khăn cho việc tìm kiếm khách hàng mới của các công ty bảo hiểm nhân thọ, trong khi đó năm 2012 cũng có một khó khăn nữa là thời gian nghỉ Tết kéo dài. Theo thống kê của Cục quản lý giám sát bảo hiểm-Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 2 tháng đầu năm 2012 đạt 1.821,3 tỷ đồng, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2011.

Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm của các hợp đồng có hiệu lực của các doanh nghiệp bảo hiểm về cơ bản không có nhiều thay đổi. Prudential vẫn đứng đầu với 41,8%, Bảo Việt nhân thọ đứng thứ hai với 37,7%, Manulife chiếm 13,7%, AIA chiếm 8,4%, Dai-ichi Life Việt Nam chiếm 6,6%...

2 tháng đầu năm 2012, các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung vẫn là nghiệp vụ bảo hiểm có doanh thu phí cao nhất với tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 205,8 tỷ đồng, tương ứng với 26.000 hợp đồng. Trong đó Bảo Việt dẫn đầu thị trường về tổng doanh thu nghiệp vụ này với 37%, AIA 20%, Dai-ichi Life Việt Nam 18,5%, ACE Life 15,9%...

Nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp có tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 220 tỷ đồngl tương ứng với 32.000 hợp đồng. Prudential dẫn đầu thị trường chiếm 52% doanh thu khai thác và 54,7% về số lượng hợp đồng, tiếp theo là Bảo Việt nhân thọ với tỷ lệ tương ứng là 20% và 22,7%, Manulife tương ứng là 17,9% và 14,2%; các doanh nghiệp khác chiếm tỷ trọng không đáng kể.

VNIndex

999.74

-0.2 (-0.02%)

 
VNIndex 999.74 -0.2 -0.02%
HNX 147.49 -0.6 -0.41%
UPCOM 66.6 -0.16 -0.24%

Lịch sự kiện

26/11/2020
30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021