NHNN sẽ ra thông tư siết lại hoạt động đầu tư và ủy thác của các ngân hàng

NHNN sẽ ra thông tư siết lại hoạt động đầu tư và ủy thác của các ngân hàng

19 ngân hàng nhỏ và vừa đầu tư chứng khoán 42.700 tỷ đồng

19 ngân hàng đầu tư vào chứng khoán do tổ chức kinh tế phát hành gần 42.700 tỷ đồng, chiếm 48% tổng giá trị đầu tư tài chính.

Các vụ chức năng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang gấp rút nghiên cứu và trình Thống đốc để sớm ban hành các thông tư quy định về việc vay vốn giữa các tổ chức tín dụng, quy định về đầu tư tài chính trong đó có trái phiếu doanh nghiệp, cũng như các quy định riêng về cho vay ủy thác.

 

Đây là thông tin được đưa ra trong cuộc họp giữa NHNN và các tổ chức tín dụng vào cuối tuần trước. Sở dĩ có việc đưa ra các quy định quản lý chặt chẽ các hoạt động đầu tư tài chính và cho vay đầu tư của ngân hàng là do NHNN đã phát hiện nhiều sai phạm sau khi làm việc với 19 ngân hàng cổ phần.

 

Theo NHNN, trong hoạt động đầu tư tài chính, một số ngân hàng cổ phần đã thực hiện đầu tư vào chứng khoán, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp với số dư và tỷ trọng lớn, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao. Trong đó, nhiều khoản đầu tư tài chính không có tài sản bảo đảm hoặc chưa thực hiện trích lập dự phòng rủi ro.

 

Tại thời điểm 31/5/2011, tổng giá trị đầu tư tài chính của 19 ngân hàng cổ phần nhỏ và vừa (mỗi ngân hàng có tổng tài sản dưới 80.000 tỷ đồng) mà NHNN đã làm việc là 88.635 tỷ đồng, chiếm 15,2% so với tổng tài sản của cả 19 ngân hàng, tăng tăng 2,1% tức gần 1.800 tỷ đồng so với thời điểm cuối 2010, nhưng so với cùng kỳ năm trước tăng đến 93,9%.

 

Trong đó, đầu tư vào chứng khoán do tổ chức kinh tế phát hành gần 42.700 tỷ đồng, chiếm 48% tổng giá trị đầu tư tài chính và chiếm tỷ lệ 17,9% tổng dư nợ của 19 ngân hàng. Một số ngân hàng đầu tư vào chứng khoán do tổ chức kinh tế phát hành với số dư và tỷ trọng lớn, có ngân hàng chiếm đến hơn 80% dư nợ cho vay.

 

Thời gian qua một số ngân hàng cũng đã thực hiện ủy thác đầu tư và nhận ủy thác đầu tư với tỷ lệ lớn và theo NHNN đây là hình thức kinh doanh vốn để tránh bị khống chế về tốc độ tăng trưởng tín dụng. Trong 19 ngân hàng đã báo cáo với NHNN có 7 ngân hàng có số dư ủy thác trên 500 tỷ đồng.

 

Hoạt động ủy thác của các ngân hàng được thực hiện đa dạng, phong phú dưới nhiều hình thức khác nhau như ủy thác cho vay, ủy thác đầu tư, ủy thác quản lý vốn… trong đó ủy thác đầu tư và nhận ủy thác đầu tư chiếm tỷ trọng lớn và tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao. Đã có hiện tượng ngân hàng thực hiện ủy thác cho các tổ chức, cá nhân để gửi tiền tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng khác để lấy lãi suất cao. Theo NHNN, hoạt động này giúp các ngân hàng tránh trần lãi suất huy động 14% và trần tăng trưởng tín dụng 20%.

 

Trong cuộc họp, NHNN đã yêu cầu các ngân hàng xem xét lại quy trình đầu tư trái phiếu, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp, cơ cấu lại danh mục trái phiếu để đảm bảo an toàn hoạt động, đánh giá rủi ro hoạt động đầu tư trái phiếu, có cơ chế phân loại nợ và thực hiện tích lập dự phòng, đồng thời có kế hoạch thu hồi các khoản đầu tư trái phiếu đến hạn và các khoản đầu tư trái phiếu không đúng quy định. NHNN cũng cho biết thời gian tới sẽ kiểm soát chặt chẽ hoạt động ủy thác đầu tư cũng như đầu tư trái phiếu không đúng pháp luật của các tổ chức tín dụng.

 

Sắp tới, NHNN cũng sẽ tiếp tục làm việc với các ngân hàng lớn để nắm tình hình về hoạt động cho vay, đầu tư của các ngân hàng này cũng như các quy định riêng về ủy thác cho vay, ủy thác đầu tư.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%