175.530 tỷ đồng vốn đầu tư cho ngành nhựa đến năm 2020

175.530 tỷ đồng vốn đầu tư cho ngành nhựa đến năm 2020

(ĐTCK-online) Đến năm 2015, tổng giá trị sản xuất công nghiệp ngành nhựa đạt 78.500 tỷ đồng, năm 2020 đạt 181.577 tỷ đồng và tới năm 2025 là 390.000 tỷ đồng, phấn đấu tỷ trọng ngành nhựa so với toàn ngành công nghiệp đến năm 2015 đạt 5%, đến năm 2020 đạt 5,5% và tăng lên 6% vào năm 2025.

Mục tiêu kim ngạch xuất khẩu tới 2015 là 2,15 tỷ USD, đến năm 2020 là 4,3 tỷ USD. Đó là những nội dung chủ yếu trong Quy hoạch ngành nhựa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 vừa được Bộ Công thương phê duyệt. Bộ Công thương cũng ước tính tổng nhu cầu đầu tư cho ngành nhựa đến năm 2020 khoảng 175.530 tỷ đồng và kiến nghị, ngành nhựa cần được hưởng ưu đãi đầu tư như đối với các ngành cơ khí trọng điểm (cho vay 85% tổng mức đầu tư).

Mục tiêu tổng quát của Quy hoạch là phát triển ngành nhựa Việt Nam thành ngành công nghiệp tiên tiến, đáp ứng phần lớn nhu cầu của thị trường trong nước, có khả năng xuất khẩu những sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Đến năm 2015, sản lượng các sản phẩm ngành nhựa đạt 7,5 triệu tấn; đến năm 2020 đạt 12,5 triệu tấn. Quy hoạch ngành cũng được định hướng chuyển dịch giảm tỷ trọng các nhóm sản phẩm nhựa bao bì và nhựa gia dụng, tăng dần tỷ trọng nhóm nhựa vật liệu xây dựng và nhựa kỹ thuật; khuyến khích đầu tư sản xuất khuôn mẫu, phụ tùng, thiết bị cho ngành, khuyến khích phát triển mạnh công nghiệp xử lý phế liệu, phế thải ngành nhựa.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 141.9 1.04 0.73%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%