10 vụ IPO Internet lớn nhất trong lịch sử

10 vụ IPO Internet lớn nhất trong lịch sử

(ĐTCK) Facebook đã chính thức nộp hồ sơ IPO để huy động về 5 tỷ USD - vụ IPO kỷ lục trong lịch sử ngành công nghiệp mạng. Dưới đây là 10 vụ IPO lớn nhất trong ngành này trước đó.

10. McData10 vụ IPO Internet lớn nhất trong lịch sử ảnh 1

Giá trị IPO: 403 triệu USD

Giá khởi điểm: 28 USD

Ngày IPO: 08/08/2000
9. LinkedIn 10 vụ IPO Internet lớn nhất trong lịch sử ảnh 2

Giá trị IPO: 406 triệu USD

Giá khởi điểm: 45 USD

Ngày IPO: 18/05/2011

Vốn hóa thị trường (tính đến 31/01/2012): 7,09 tỷ USD


8. Savvis Communications 10 vụ IPO Internet lớn nhất trong lịch sử ảnh 3

Giá trị IPO: 408 triệu USD

Giá khởi điểm: 24 USD

Ngày IPO: 14/02/2000
7. Orbitz Worldwide 10 vụ IPO Internet lớn nhất trong lịch sử ảnh 4

Giá trị IPO: 510 triệu USD

Giá khởi điểm: 15 USD

Ngày IPO: 19/07/2007

Tăng trưởng cổ phiếu từ khi IPO: -75%

Vốn hóa thị trường: 372,44 triệu USD

6. CompuServe10 vụ IPO Internet lớn nhất trong lịch sử ảnh 5

Giá trị IPO: 552 triệu USD

Giá khởi điểm: 30 USD

Ngày IPO: 18/04/1996
5. Vonage Holdings (VG)10 vụ IPO Internet lớn nhất trong lịch sử ảnh 6

Giá trị IPO: 531 triệu USD

Giá khởi điểm: 17 USD

Ngày IPO: 23/05/2006

Vốn hóa thị trường: 553,74 triệu USD


4. Groupon (GRPN)10 vụ IPO Internet lớn nhất trong lịch sử ảnh 7

Giá trị IPO: 805 triệu USD

Giá khởi điểm: 20 USD

Ngày IPO: 03/11/2011

Tăng trưởng cổ phiếu từ khi IPO: -1,9%

Vốn hóa thị trường: 12,60 tỷ USD

3. Zynga (ZNGA)10 vụ IPO Internet lớn nhất trong lịch sử ảnh 8

Giá trị IPO: 1 tỷ USD

Giá khởi điểm: 10 USD

Ngày IPO: 15/12/2011

Tăng trưởng cổ phiếu từ khi IPO: 3,9%

Vốn hóa thị trường: 7,11 tỷ USD

2. Genuity10 vụ IPO Internet lớn nhất trong lịch sử ảnh 9

Giá trị IPO: 1,91 tỷ USD

Giá khởi điểm: 11 USD

Ngày IPO: 27/06/2000
1. Google 10 vụ IPO Internet lớn nhất trong lịch sử ảnh 10

Giá trị IPO: 1,92 tỷ USD

Giá khởi điểm: 85 USD

Ngày IPO: 18/08/2004

Tăng trưởng cổ phiếu từ khi IPO: 580%

Vốn hóa thị trường: 187,62 tỷ USD.


VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%