10 sự kiện tiêu biểu của ngành công thương năm 2015

(ĐTCK) Năm 2015 là một năm ghi nhiều dấu ấn của ngành công thương với nhiều sự kiện trọng đại trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, tái cơ cấu và đặc biệt là hội nhập với việc hoàn thành đầm phán và ký kết nhiều Hiệp định quan trọng. Đầu tư chứng khoán xin giới thiệu tới độc giả 10 sự kiện tiêu biểu của ngành công thương năm 2015 do Bộ Công thương bình chọn. 

Tác giả Mai Phương