10 doanh nghiệp có vốn hóa lớn HOSE lãi gần 17.000 tỷ đồng

10 doanh nghiệp có vốn hóa lớn HOSE lãi gần 17.000 tỷ đồng

(ĐTCK) Theo thống kê của ĐTCK, tính đến ngày 24/7/2012, có 9/10 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất sàn HOSE đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm.

Cụ thể, cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất là GAS cũng là doanh nghiệp có doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm lớn nhất. Tổng lợi nhuận sau thuế 6 tháng của 9 doanh nghiệp này đạt 15.708 tỷ đồng.

Mặc dù chưa công bố chi tiết con số lợi nhuận 6 tháng, nhưng Tổng giám đốc Sacombank, ông Phan Huy Khang cũng cho biết 6 tháng đầu năm Sacombank ước đạt 49% kế hoạch lợi nhuận. Được biết, STB đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2012 là 3.400 tỷ đồng, như vậy dự kiến lợi nhuận 6 tháng đầu năm của STB là hơn 1.200 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 của 10 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất HOSE

Vốn hóa

% thị trường

Doanh thu thuần

Lợi nhuận sau thuế

GAS

 73.147.000

11,1%

 31.923

 4.554

VCB

 65.351.162

9,9%

 5.633

 2.156

VIC

 53.935.578

8,2%

 1.822

 1.349

CTG

 53.745.968

8,2%

 8.831

 1.959

MSN

 49.466.138

7,5%

 3.908

 908

VNM

 48.346.854

7,3%

 13.018

 2.753

BVH

 30.280.979

4,6%

 644

 589

EIB

 22.980.726

3,5%

 2.883

 1.391

STB

 22.011.669

3,3%

-

Dự kiến 1.200

HAG

 15.852.446

2,4%

 625

 49

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%